Ny avdelingsdirektør i Østfoldmuseene

PRESSEMELDING FRA ØSTFOLDMUSEENE

Østfoldmuseene har ansatt Bård Alsvik som ny avdelingsdirektør med ansvar for Borgarsyssel Museum, Folkenborg museum og Moss by- og industrimuseum. Alsvik tiltrer fra 1. august 2018 og overtar etter Hege Hauge Tofte, som tiltrer som direktør for Østfoldmuseene fra 1. mai 2018.

Bård Alsvik har hovedfag i historie med sosiologi og etnologi i fagkretsen. Han kommer fra en stilling som spesialrådgiver i seksjon for forskning i Arkivverket, og har over 14 års erfaring fra Oslo Byarkiv og Riksarkivet. Han har særlig utmerket seg som en nytenkende formidler.

«I arkiv som i museum er det avgjørende å gjøre kildene kjent ved å formidle innholdet på en levende og interessant måte og skape entusiasme for den historien de er bærere av. Arkivene er som museene; aktive samfunnsaktører som bør arbeide for å bidra til en positiv samfunnsutvikling og gjøre arkiver og samlinger aktuelle i vår egen tid», sier Bård Alsvik.

«Østfoldmuseene ønsker Alsvik velkommen og ser frem til at han med sin erfaring og kompetanse skal være med å utvikle museumslandskapet i Østfold videre», sier påtroppende direktør Hege Hauge Tofte.

«Jeg er født i Horten, gift med en dame fra Fredrikstad, bor på Nesodden og har et nært og varmt forhold til Østfold», avslutter en entusiastisk Alsvik som gleder seg til å ta fatt på oppgavene.

For ytterligere opplysninger eller praktisk informasjon ang. denne pressesaken ta kontakt med:
Hege Hauge Tofte Epost: hegtof@arkiv2.ostfoldmuseene.no. Mobil: 90 46 42 84