Med målebånd og tommestokk, blyant og papir tas nøyaktige mål av Tannhjulet som ble brukt ved Moss Værft & Dokk. Det ble gitt som gave fra Jeløy Strandpark ANS våren 2007, og det ble satt opp i rundkjøringen høsten 2007. Med sin fysiske plassering mellom de to tidligere hjørnesteinsbedriftene Værven og Glassverket er tannhjulet et symbol på industribyen Moss. Foto: Trine Gjøsund

O’Hjul med din glede!

Fra en konservators og en fotografs risikofylte hverdag i rundkjøringen i Helgerødgata i Moss!  

Før vi alle går inn i den søte juletid satser mange av oss på å gjøre unna det som skulle vært gjort i fjor eller i forfjor. En formiddag i november tok derfor konsulent og fotograf Trine Gjøsund og konservator Camilla Gjendem turen til Helgerødgata i Moss for ta nøyaktige mål av tannhjulet fra tidligere Moss Verft.

Flinke som vi er, skal vi få gjort unna noen av de oppgavene som har stått på tapetet i lang tid. Det er lenge siden oppstarten av samarbeidsprosjektet mellom de aktive pensjonistene fra tidligere Moss Verft, «Værvengruppa», og Moss by- og industrimuseum. Prosjektet går ut på å plassere store og tunge gjenstander og redskaper fra hjørnesteinsbedriftene i Moss ut på gater og torv som minner fra byens industrihistorie. Fire skulpturer er pr. i dag på plass i bybildet; Tre av dem, Tannhjulet, Smihammeren og Arbeidslufttanken, stammer fra Moss Verft & Dokk, og den fjerde, Eksenterpressa, er fra TrioVing og står sentralt plassert i den ombygde fabrikken i Lilleeng Helsepark.

Alle «skulpturene» er fotografert og dokumentert via opplysninger fra arkiver og informanter, og nå er de endelig lagt inn i PRIMUS!!!

Og hva er så «Primus» spørres det sikkert utenfor innsidenes rekker? Primus er et digitalt redskap og arkiv som metodisk administrerer arbeidet rundt museenes samlinger, som bygger opp og bevarer kunnskap om disse og tilrettelegger for formidling via søkeprogrammer som Digitalt Museum.

Forfatteren i farta mellom to biler. Foto: Trine Gjøsund