Med naturfaglig forskerbakgrunn innen jord- og plantefag og videreutdanning innen historiske hageanlegg har Berit Swensen fått oppdraget med å utarbeide tiltaks- og skjøtselsplan for park og hage på Rød herregård. Historiske kart er en viktig del i kildematerialet. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Med naturfaglig forskerbakgrunn innen jord- og plantefag og videreutdanning innen historiske hageanlegg har Berit Swensen fått oppdraget med å utarbeide tiltaks- og skjøtselsplan for park og hage på Rød herregård. Historiske kart er en viktig del i kildematerialet. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Om høsten blir sommerens hage til – tiltaksplan for hagen på Rød

Høst og hage er ingen motsetning, heller ikke på Rød herregård. I flere dager har vi hatt gleden av å se en blid besøkende med entusiasme godt over den gjennomsnittlige parkvandrer. Berit Swensen har naturfaglig forskerbakgrunn innen jord- og plantefag og videreutdanning innen historiske hageanlegg, og har fått oppdraget med å utarbeide tiltaks- og skjøtselsplan for hele anlegget.

Det gjelder både den formelle hagen i midten og den romantiske parken rundt. Med bakgrunn i observasjoner, registreringer og historisk materiale er formålet å beskrive og prioritere ulike tiltak som er nødvendige for å hindre videre forfall og øke sikkerheten. Planen skal være ferdig våren 2019.

– Hagen på Rød er et storslått og unikt hagehistorisk kulturminne hvor utvidelser og endringer har skjedd i tråd med ulike epokers idealer, noe som gjør anlegget til en hagehistorisk katalog, forteller Berit.

Forskjellige epoker
Hun konstaterer at det både har vært epoker med mindre vekt på skjøtsel og vedlikehold, og perioder med fornyende tiltak, som for eksempel reetablering og nyplanting av historiske roser. Den romantiske landskapsparken med sine store trær, slyngede stier og ulike autentiske elementer trenger særskilt fornyet fokus.

Tiltak er ikke minst viktig for sikkerheten til de som bruker hagen, og mange av de gamle trærne behøver pleie. Men også den formelle hagen med røtter tilbake til 1600-tallet må ha kontinuerlig omsorg.

Berits arbeid er derfor en viktig start for prioriteringer i det videre praktiske arbeidet, og som grunnlag for fortsettelsen med å løfte og videreutvikle hagen ved hjelp av historisk forankring. Disse elementene er akkurat det som gjør Røds hage til en så viktig del av Rød herregård og Haldens pustende grønnhet: 300 års kultivering med daglig bruk til fortsatt glede for alle.

Haven på Rød.
Rødshagen er spennende alle tider av året. Nå får den en skjøtselsplan. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger