Om Østfoldmuseene

ØSTFOLDMUSEENE – vi fornyer og forundrer!

Dette er vår visjon som vi alltid strekker oss etter! Sammen med våre verdier Begeistring – Involvering – Kvalitet ønsker vi å skape god kommunikasjon mot alle dere som bruker våre museer og tjenester!

 • All
 • Administrasjon
 • Driftstjenesten
 • Økonomi

Bente Instanes (i permisjon)

Grafisk designer
45 87 80 59

Hege Hauge Tofte

Direktør
99 46 42 84

Hilde Marthinsen

Markedssjef
91 69 00 73

Irene Sandstad

Kontormedarbeider
47 97 77 47

Katrine Johansen Heier

Økonomikonsulent
481 79 876

Kjartan Abel Nilsen

Nettutvikler/nettredaktør/utstillingsrådgiver
98 000 909

Siw Hege Nordgård

Kontormedarbeider
47 97 77 30

Steinar Helgesen

Driftssjef
94 13 95 17

Torunn Gudesen

Stabsdirektør
48 26 19 60

Trine Dahl

Økonomikonsulent
958 20 854
 • All
 • Borgarsyssel Museum
 • Driftsavdelingen
 • Folkenborg Museum
 • Fredrikstad Museum
 • Halden historiske Samlinger
 • Haldenvassdragets kanalmuseum
 • Kystmuseet Hvaler
 • Moss by– og industrimuseum
 • Museumstjenesten Trollull fellesmagasin
 • Storedal Kultursenter
 • Østfold fylkes billedarkiv
 • Østfoldmuseene

Aina Torskenes

Museumsvert
995 58 112

Andreas Skauen Pedersen

Formidler
45979840

Anita Olaug Ørka

Renholder
91 88 92 42

Aurora Olea Søbye

Museumsvert
48867781

Bård Alsvik

Avdelingsdirektør
480 95 172

Bente Instanes (i permisjon)

Grafisk designer
45 87 80 59

Bjørg Holsvik

Konservator
906 46 474

Bodil Andersson

Førstekonsulent/Prosjektleder
94 78 67 69

Camilla Gjendem

Spesialrådgiver/ Konservator NMF
91 53 03 40

Christine Haugsten Ellefsen

Formidler
47 97 77 68

Christine Lande

Arrangementsansvarlig / Bookingansvarlig / Museumsbutikk
47 97 77 95

Desireé Nævdal

Avdelingsleder
95 87 18 34

Eileen Jahren Eriksen (i permisjon)

Formidler
47977780

Einar Brenne-Lerkerød

Formidler
479 75 777

Erik Tresselt

Formidler
95 25 37 19

Gaute Jacobsen

Avdelingsdirektør
48 06 84 09

Hege Hauge Tofte

Direktør
99 46 42 84

Hege Steen Langvik

Konservator
47 97 77 93

Hege-Beate Solås Lindemark

Konservator
47 97 77 42

Hilde Brumoen Engø

Museumsvert

Hilde.Brumoen.Engo@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Hilde Lauvland

Konservator
97 79 99 72

Hilde Marthinsen

Markedssjef
91 69 00 73

Hilde Serine Krogstad

Magasinforvalter
47 97 77 32

Ida Rolland Behn

Arkivmedarbeider
479 77 781

Inger Ånnerud Nybøle

Scenemester
91 57 91 31

Inger Winther

Museumsvert
47 97 77 46

Ingvar Spikkeland

Forsker
97199326

Irene Almkvist Ellefsen

Formidler
47 97 78 21

Irene Sandstad

Kontormedarbeider
47 97 77 47

James Ronald Archer

Arkivar
91 81 31 47

Jenni Helene Caspersen

Formidler

Juliane Derry

Konservator
489 99 535

Kari Grindland

Seniorrådgiver
92 04 26 16

Kathrine Sandstrøm

Konservator
47 97 77 74

Katrine Johansen Heier

Økonomikonsulent
481 79 876

Kjartan Abel Nilsen

Nettutvikler/nettredaktør/utstillingsrådgiver
98 000 909

Kristin Søhoel

Vert/formidler
47 97 78 05

Lillian Bekhus

Kontormedarbeider / 1.sekretær
47 97 77 92

Lillian Nyborg

Avdelingsdirektør
+47 41 45 43 61

Line Kjølberg

Formidler
45 29 44 96

Marie Svendberg Eriksen

Prosjektmedarbeider samlingsforvaltning
47977814

May Britt Bischof

Renholder
47 97 78 22

Mona Beate Buckholm Vattekar

Konservator
47 97 77 40

Morten Aabø

Restaurering /konservering
47 97 77 94

Morten Bjerknes

Håndverker
41 90 13 35

Morten Skadsem

Kystkulturkonservator
91 66 73 38

Randa Arntzen

Teknisk Konservator
41 68 44 78

Roderick Ewart

Fotograf
91 88 66 18

Rune Mathisen

Håndverker
90 50 80 96

Siri Eriksen Gjems

Avdelingsdirektør
92 29 96 28

Siw Hege Nordgård

Kontormedarbeider
47 97 77 30

Steinar Helgesen

Driftssjef
94 13 95 17

Sven Søderberg

Håndverker
47 97 77 44

Terje Klemmetsrud

Håndverker
97 19 52 62

Tom Lauritsen

Fagkonsulent
47 97 77 96

Tor Ulsnæs

Seniorrådgiver
48 29 54 54

Torill Wyller

Konservator
95 14 96 52

Torunn Gudesen

Stabsdirektør
48 26 19 60

Tove Thøgersen

Seniorrådgiver
90 64 78 93

Trine Dahl

Økonomikonsulent
958 20 854

Trine Gjøsund

Konsulent
47 97 77 66

Vibeke Nielsen

Museumsvert
47 97 77 67

Vidar Krog Kristiansen

Spesialrenholder / Gartner
489 99 534

Werner Vik

Formidler/pedagog
47 97 78 20

Øyvind Andersen

Fotograf
47 97 77 85

EIERFORUM
Eierforum er et vedtekstfestet organ, etablert for å sikre informasjonsflyten mellom stifterne og Østfoldmuseenes styre. Eierforum består av 2 representanter fra hver av stifterne, 18 personer tilsammen. De er valgkomite for styret, velger revisor og fastsetter styrets godtgjørelse.

STYREMEDLEMMER
Halstein Sjølie, styreleder
Wenche Olsen, nestleder
Sissel Utne
Hanne Egenæss Wiig
Kari Kjærheim
Rune Fredriksen
Roderick Ewart
Bjørg Holsvik

LEDERGRUPPE
Ledergruppa består av 4 avdelingsdirektører, stabsdirektør, driftssjef og direktør. Ledergruppa møtes etter en oppsatt møteplan.

ALLMØTE
Allmøte avholdes 2 ganger i året. Møtene alternerer mellom avdelingene

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)
Det er etablert et arbeidsmiljøutvalg for Østfoldmuseene bestående av åtte representanter.

REGIONVERNEOMBUD/HOVEDVERNEOMBUD
Østfoldmuseene er delt i fem verneregioner. Det er valgt regionverneombud for alle regionene samt et hovedvernombud. Østfoldmuseene har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Stamina HOT.

Verneområde Borgarsyssel Museum, Moss by- og industrimuseum og Folkenborg museum
Verneombud Hege-Beate Lindemark 

Verneområde Halden Historiske Samlinger og Haldenvassdragets Kanalmuseum
Verneombud James Ronald Archer

Verneområde Fredrikstad og Kystmuseet Hvaler
Verneombud Irene Almkvist Ellefsen

Verneområde Administrasjonen, Drift, Østfold fylkes Bildearkiv og Trollull
Siw Nordgård 

Hovedvernombud
Siw Nordgård

TILLITSVALGTFORUM
Det er etablert et tillitsvalgtforum bestående av tillitsvalgt fra de organisasjonene som er representert i Østfoldmuseene. Forumet møtes etter behov for å drøfte relevante spørsmål og sørge for god informasjonsflyt og kunnskapsutveksling i organisasjonen.

AVDELINGSVISE PERSONALMØTER
Avdelingene avholder presonalmøter ved behov. Møtene ledes av avdelingsleder.

VEDTEKTER

Last ned vedtekter som PDF ->>

Østfoldmuseene tilbyr utleielokaler som egner seg til møter, bryllup, bursdagsfeiringer og andre selskaper. Østfold er ikke større enn at du fint kommer deg til nabobyen raskt – kanskje har nettopp de stedet som passer for deg?

Pressemelding: Budsjettlekkasje – regjeringen med raus bevilgning til Østfoldmuseene

Fredag 5. oktober kunne Høyres Tage Pettersen fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget på vegne av regjeringen presentere budsjettlekkasjer som har skapt stor begeistring i Østfoldmuseene.

Pressemelding: Viktige bidrag til restaurering av Ode til lyset ved Storedal kultursenter

Lydskulpturen Ode til lyset på Storedal kultursenter er av nasjonal betydning. Den ble til på initiativ fra den kjente synshemmede […]

Pressemelding: Enighet om riving av Borregaardsveien 5

PRESSEMELDING fra Østfoldmuseene: Dato: 15. februar 2017 kl.08:15 Enighet om riving Borregaardsveien 5, Sarpsborg Etter mange år med drøftelser, undersøkelser […]

Stor økning i antall besøkende i 2016

Borgarsyssel Museum og Fredrikstad Museum er de to museene som kan vise til stor økning i besøkstallene for 2016. ANNO-effekten […]

Noen av våre museer/kultursenter har sponsorer – og vi ønsker oss flere. Vi har flere ulike profileringsmuligheter på våre arenaer og i våre markeds/kommunikasjonskanaler. Ta kontakt med markedssjef Hilde Marthinsen for mer informasjon om hvilke muligheter som finnes g hvordan vi kan tilpasse et opplegg som passer deres bedrift.

Sponsorer ved Østfoldmuseene:

 • Storedal Kultursenter
  Johansen Monumenthuggeri AS
 • Borgarsyssel Museum
 • Fredrikstad Museum
 • Haldenvassdragets Kanalmuseum
 • Kystmuseet Hvaler
 • Halden historiske Samlinger
 • Moss by- og industrimuseum
 • Folkenborg Museum
 • Østfoldmuseene – organisasjonen og alle avdelingene

MOBILFORMIDLING

Utforsk museene med din mobiltelefon. På museene finner du plakater og skilt med QR-koder som du kan skanne for å få informasjon om bygninger, gjenstander, planter mm. Her finner du de ulike artiklene samlet. Gå via kartet eller klikk deg inn på den avdelingen du vil utforske nærmere.

PUBLIKASJONER

Bilde skriftpublikasjonshefter

Østfoldmuseene har gitt ut en skriftserie bestående av 10 hefter.

Les mer om heftene her.

DOKUMENTER

Se egen side for program, nedlastbare dokumenter og brosjyrer fra Østfoldmuseene

Les mer her.

UTSTILLINGER PÅ ALLE ØSTFOLDMUSEENE

 • All
 • Fast utstilling
 • Temporær utstilling
 • Tidligere utstillinger

Det store fallet – 300 år siden Karl XIIs død

Året er 1700. Halden er en by i vekst. Fredriksten festning troner stolt over byen hvor 1300 innbyggere jobber i [...]

Kunstmaleren Bendik Riis

Mytene er mange om Bendik Riis. Han var en original person som vakte oppsikt, og han ga selv næring til vandrehistorier og mytedannelser rundt hans person. Familiebakgrunnen og tapet av hjemmet, 1930-årenes sosiale nød og den tyske okkupasjonen påvirket tematikken i kunstverkene hans. I sommer kan du se mange av hans unike verker på Elingaard Herregård.

Nye tusjtegninger av Reidar Aulie på Folkenborg Museum

Siden februar har nye kunstverk av Reidar Aulie figurert på Folkenborg Museum. Årets utstilling er valgt på bakgrunn av teknikk, [...]

Lab1

Hva kan du gjøre i Lab1? Her kan du spille inn det du ønsker at vi skal belyse i den [...]

Vandreutstillingen «Ting & Tang – og en hermetisert tiur»

Alle ting har en historie! Og når vi blir kjent med tingens historie får den liv og blir plutselig mer […]

Østfolds tapte lydbilder

En lydinstallasjon av profilkomponist og cellist Lene Grenager.

Moss 1937-2017

«Moss 1937-2017» er en ny utstilling som handler om den store Mosseutstillingen som fant sted på Skarmyra i Moss og som hadde over 300.000 besøkende. Hva bestod den av? Hvorfor ble den så populær?

Bar 1567

Er dette en utstilling? Er det en bar? Bar 1567 serverer deg historier mens du henger i en bar. Mao en historiebar. Dette bør du oppleve.

Akvareller av Reidar Aulie på Folkenborg museum

I museumslåvens kafé har vi for tiden utstilt fire akvareller av den anerkjente billedkunstneren Reidar Aulie (1904-1977), med tilknytning til […]

Fotoutstilling av Rolf Sørensen i tårnet

Utstillingen er ikke lengre tilgjengelig på Borgarsyssel museum, men kan sees på Storedal kultursenter Nå er den første utstillingen i […]

Tusen rike år – en gave til Sarpsborgs byjubileum 2016

Er det sant at jorden skrur seg om sin egen akse? Dag blir til natt, om igjen og om igjen. […]

Halden brenner – byer brenner

Hva skjer med mennesker når byen deres rammes av krig? Med en utstilling på bybroen i  Halden sentrum forteller vi [...]

Momarkedet – et knippe markedsminner

Inne i Museumslåven på Folkenborg kan du nå oppleve den temporære utstillingen med markedsminner fra Momarkedet. Mange eidsberginger har bidratt personlig til utstillingen med med både gjenstander, gode historier og bilder. Utstillingen står i hele sommer og fram til midten av september.

«En hatt med slør og silkestrå»

Sommeren 2016 het utstillingen på Elingaard Herregård «En hatt med slør og silkestrå» - med en strofe fra Prøysens vise kunne vi [...]

Ny byhistorisk utstilling åpner juni 2017 på Tøihuset!

I 2. etasje på Tøihuset i Gamlebyen har du frem til desember 2016 kunnet besøke museets faste utstilling «Tidene skifter – […]

Fredriksten Museum

I Østre kurtine på Fredriksten festning finnes Fredriksten Museum hvor du kan oppleve Haldens krigshistorie og lære mer om livet […]

Utstilling i det offentlige rom

Ny utstilling om TrioVing og VingCard i Lilleeng Helsepark på Høyda i Moss. I 2014 flyttet TrioVing og VingCard ut […]

Rød herregård og Røds hage

OM RØD HERREGÅRD Rød herregård i Halden er et av Norges største og best bevarte lystgårdsanlegg. Herregården huser Halden historiske [...]

«Langåpent» – en utstilling på Fredrikstad Museum

I utstillingen «Langåpent» ga vi et historisk tilbakeblikk på tidlige klesforretninger i Fredrikstad Sentrum. Vi så på overgangen fra skreddersøm til masseproduserte varer, og hva dette har hatt å si for bedriftene, for kundene og for byen.

Utstilling av hestekjøretøy

Hestekjøretøy var i sin tid en betydningsfull del av all landtransport. Frem til omkring 1920 var det like vanlig med [...]

Gateplagg fra Helly Hansen 1950 – 2015

Det er full nostalgi på Moss by- og industrimuseum. Utstillingen Gateplagg fra Helly Hansen 1950 - 2015 byr på gjensyn med plagg [...]

«Velkommen ombord! Sjømenn fra Hvaler forteller»

Hvaler har lange sjøfartstradisjoner og har gjennom årene fostret tusenvis av sjøfolk. For sommersesongen 2015 åpnet derfor museet en utstilling [...]

FRA MOSS JERNVERK TIL PETERSON MOSS – En utstilling om dagligliv, arbeid og industri

I den gamle arbeiderboligen kan du oppleve tidsreisen FRA MOSS JERNVERK TIL PETERSON MOSS og få innføring i dagligliv, arbeidet […]

Funkis i Moss

Utstillingen bygger på et spennende utstillingskonsept fra mellomkrigstidens Tyskland. Det var spesialdesignet for å vise den moderne abstrakte, nonfigurative kunsten. [...]

Varm og kald ende, Moss Glasværk 1898-1999

Utstillingen fokuserer på menneskene som skapte verdiene på Moss Glasværk. De personlige minnene og historiene bærer denne utstillingen. Vi prøver [...]

Vårt daglige brød

Denne utstillingen, som åpnet sommeren 2001, viser glimt fra den stolte mølleindustrien i Moss. I utstillingen er det installasjoner som [...]

Bunkeren

Sarpsborg ble okkupert av tyske soldater 13.april 1940. Bortsett fra en trefning ved Greåker Fort (bygd i 1908) ble byen […]

Stenindustri

Så tidlig som på midten av 1870-tallet fikk folk utenfor Hvaler opp øynene for Hvalers geologi. Det ble startet gruvedrift […]

Sjøbua

Det mest påfallende trekket ved kulturlandskapet langs kysten er sjøbuene. I utstillingen er det innredet en sjøbu der en av […]

Skolestua

Gamle Brekke skole, som ligger på Kirkøy, ble oppført i 1849 og er trolig Norges eldste bevarte skolebygning. Bygningen står […]

Hogget i granitt

I Stenbrottet ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården kan man se utstillingen ”Hogget i granitt”. Utstillingen befinner seg i et stenbrott med tilhørende […]

Formidling ved museet

Biologi Ved Haldenvassdragets Kanalmuseum utføres det biologisk miljøovervåkning for å sikre vannkvaliteten i Haldenvassdraget. I 2015 lagde vi en informasjonsfilm […]

Ballen går

Fotballmuseet, avd. Fredrikstad åpnet høsten 2007 i illustrerende omgivelser på Nye Fredrikstad Stadion. Den ble avviklet høsten 2016. Utstillingen «Ballen går» viste […]

Stenbrottet

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente [...]

SAMLINGER FRA ØSTFOLDMUSEENE

 • All
 • Halden historiske Samlinger
 • Månedens gjenstand
 • Moss by– og industrimuseum

Månedens gjenstand i desember: Logosnissen fra Moss

Månedens gjenstand er det kanskje flere som drar kjensel på. Denne godslige karen er produsert i Moss og går under betegnelsen nissen, gamlenissen eller logosnissen.

Månedens gjenstand for november: Lommeur med kjede og etui

Månedens gjenstand kommer fra Idd i Halden kommune, og er et lommeur med et meget personlig kjede, flettet av menneskehår. Uret fikk giveren i arv etter sin bestefar i 1906. Kjedet ble laget av datterens (givers mors) hår i sin tid. Den ene enden er festet til selve lommeuret, mens den andre enden er festet til en nøkkel som trekker opp uret. Håndtaket til nøkkelen er visstnok en belgisk mynt.

Månedens gjenstand – The Magic Beater fra Jeløy

Historien om Tryllevispen forteller om et produkt som slo så godt an at de fleste som er oppvokst etter krigen har et forhold til den. Den forteller også om hvilke synergier som kan springe ut av eksisterende industri, og at krisetid kan stimulere til nye etableringer, innovative produkter og ny økonomisk vekst.

Månedens gjenstand: militært nattverdsølv

I samlingene på Halden historiske Samlinger finnes flere flotte gjenstander som forteller om denne millitære hverdagen. Altersølvet vi presenterer her ble i 1710 det gitt av offiserene i det gevorbne regiment under brigader Fredrik Christopher Cicignon til deres avdeling.