Fra produksjonslokale i Stabburet næringsmiddelfabrikk i Fredrikstad 1968. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum.

Oslo Museum bryr seg om Østfold

Fra produksjonslokale i Stabburet næringsmiddelfabrikk i Fredrikstad 1968. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum.

Fra produksjonslokale i Stabburet næringsmiddelfabrikk i Fredrikstad 1968. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum.

Mange lokale og regionale museer og arkiv i Norge har samlinger som inneholder fotografier fra hele landet. Derfor er det så bra at Oslo Museum nå  velger å digitalisere og formidle motiv fra Østfold til oss alle. Dette gjøres via nettstedet DigitaltMuseum, uavhengig av museets geografisk plassering og nedslagsfelt. Altså lar Oslo Museum ikke Østfold-motivene bli liggende i magasin, selv om museets navn er Oslo Museum. Fotoarkivar ved museet, Vegard Skuseth, forteller at det i denne omgang er publisert nesten hundre fotografier fra Østfold. Dette er bilder som hittil ikke har vært tilgjengelig for publikum, – interessante motiv fra Halden med opptak fra Saugbrugs, fra Sarpsborg havn, Sanne og Soli Brug i Tune, og Stabburet i Fredrikstad med mer. Fotografen Leif Ørnelund (1914-1992) drev eget fotograffirma i Oslo, og var aktiv fotograf fra 1946 til 1992. Oslo Museum som forvalter Ørnelunds arkiv har publisert over 9000 fotografier fra hans arkiv på DigitaltMusuem, de aller fleste fra Oslo. Du kan lese mer om fotografen og hans arkiv her. Søk opp Oslo Museum i DigitaltMuseum,  og søk deretter i museets eget søkefelt på de tre by-navnene. Eller klikk deg direkte inn på søkeresultatene for Halden,  Sarpsborg, og til sist Fredrikstad. Kanskje kjenner du navnet til noen av personene på bildene fra 1960-tallet? Ta en titt da vel!  
Grabb 3 til Sarpsborg havnevesen i aksjon i Oslo, 1947. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum.

Grabb 3 til Sarpsborg havnevesen i aksjon i Oslo, 1947. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum.

Interiør fra produksjonslokale hos Saugbrugsforeningen i Halden, 1964. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum.

Interiør fra produksjonslokale hos Saugbrugsforeningen i Halden, 1964. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum.