Østfoldmuseene på Digitalt museum

Skjermbilde fra Digialt museuem

(Skjermbilde fra Digitalt museum)

Fra nå og ut utover vil stadig nye deler av våre samlinger bli publisert på Digitalt museum! Vi gleder oss over at vi er i gang med dette viktige arbeidet, og ønsker alle god jakt på godbiter i samlingene våre! Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Håpet er at samlingene nå enklere skal kunne brukes til studier, undervisning og bildesøking.

Innholdet på Digitalt museum er hentet fra samlingsforvaltningssystemet Primus, og det er vi på museet som bestemmer hvilke objekter som skal publiseres på nettet. Vi holder oss strengt til gjeldende regelverk i forhold til rettigheter og personvern. Objektene presenteres på DigitaltMuseum med noe informasjon som beskrivelse, historikk, navn, type, klassifikasjon og referanser. Dette er i all hovedsak basert på katalogiseringsstandardene for kulturhistoriske gjenstander og fotografier.

Objektene er registrert på forskjellig tider, på forskjellige institusjoner og av forskjellige personer, og det gjør at informasjonen kan avvike litt, selv på samme type objekter. De enkelte institusjonene kan ha ekstra informasjon om objektene. Finner du informasjon om deg selv eller nærstående personer som du ønsker ikke skal være publisert på nett, er vi også takknemlige om du kontakter oss ved hjelp av lenken ”Gi museet tilbakemelding” på den objektsiden det gjelder. Om du har mer informasjon om et objekt kan du bidra ved å skrive en kommentar på siden til objektet.

Vi er alltid interessert i å få vite mer om samlingene, og på denne måten kan også andre besøkende få ta del av den kunnskapen du har om objektets bakgrunn eller sammenheng. Du kan også bruke lenken ”Gi museet tilbakemelding” om du ikke vil skrive en åpen kommentar eller om du har generelle kommentarer som ikke gjelder et spesifikt objekt. DigitaltMuseum, eller de enkelte museene, tar ikke ansvar for innholdet i besøkendes kommentarer. Ser du en kommentar som er upassende kan du melde i fra om den til oss ved å trykke på ”Rapporter denne kommentaren” ved den kommentaren det gjelder.

Alle besøkende kan nå legge til egne nøkkelord (tags) på objektet, f. eks ord som beskriver utseendet eller tema, eller løfter frem detaljer som ikke beskrives i museets tekst om objektet. Disse nøkkelordene er søkbare, og gjør at objektene blir lettere å finne igjen. Alle som legger til brukertags bidrar til å gjøre funksjonen bedre! Du legger til tags gjennom å klikke på lenken ”legg til brukertags” til høyre på et objekts side. Skriv inn ett ord i vinduet du får opp, og trykk ”Lagre”. Du kan også skrive inn flere ord om gangen med kommategn i mellom. Feilstavede ord, duplikater eller andre irrelevante ord kan slettes ved å trykke på det lilla krysset ved hvert enkelt ord.

Klikk boksen under og ta en tur til Digitalt museum!