Øvrige museer i Østfold

I Østfold finnes det flere museer og samlinger som ikke er med i Stiftelsen Østfoldmuseene. Noen av disse ikke-konsoliderte museene/samlingene mottok tidligere økonomisk støtte fra fylkeskonservatoren i Østfold. Østfoldmuseene prioriterer å følge opp disse museene etter kapasitet. I denne listen/oversikten  skiller vi kun mellom Østfoldmuseenes avdelinger og andre museer og samlinger.
(Vi tar forbehold om at oversikten ikke er komplett og at informasjonen kan endres)

Bygdetun:

Råde bygdetun

Rakkestad bygdetun

Aremark bygdetun

Andre museer i fylket:

Tune bygdemuseum

Varteig bygdemuseum

Roald Amundsens minne

Hans Nilsen Hauges Minde

Hjemmefrontmuseet Rakkestad

Trøgstad bygdemuseum

Skiptvedt bygdemuseum

Hobøl museum

Rygge museum

Samarbeidspartnere:

Østfold Kulturutvikling

Inspiria Science Senter

Punkt Ø og Galleri F15 +  Momentum

 

Turistkontorene i fylket:

Visit Fredrikstad og Hvaler

iSarpsborg

Halden Turist

Visit Indre Østfold