P-pillene Yasminelle 28 – kvinnen bestemmer over egen kropp

P-pillene Yasminelle 28 – kvinnen bestemmer over egen kropp

P-pillen eller Pincus-pillen er kjent for mange, og er et prevensjonsmiddel som kom på markedet i Norge fra 1967. Fra pillens tidlige start har den vært kontroversiell, og det finnes fortsatt mange meninger knyttet til pillens leverett.

Denne viljestyrte kontrollen over egen fruktbarhetsevne har for prevensjonsaktivister og kvinnesaksforkjemper vært en kamp om seksuell frigjøring og likestilling. P-pillen har vært avgjørende for det moderne vestlige samfunnet som gir kvinner muligheter til å bestemme eget liv. Mens motstandere av pillen mener at pillen har åpnet for uønsket seksuell atferd og barnløshet. Faktisk var den i noen land kun forskrevet gifte kvinner.

Pillen er på mange måter knyttet til fremveksten av velferdsstaten i Norge. Da pillen først kom gikk fødselstallene betydelig ned fordi foreldrene nå kunne begrense barnetallet. For kvinnen har dette vært en avgjørende konsekvens, og hun fikk nå hovedansvaret og kunne av egen vilje ta avgjørelsen på hvorvidt man skulle få barn eller ei, hvor mange barn man skulle få og når. Konsekvensen har vært at mange kvinner velger utdanning og jobb før familieforøkelsen er i gang, og som har medført at mange kvinner gjerne er eldre enn tidligere når det første barnet kommer. Omtrent samtidig med p-pillens fødsel vokste velferdsstatens mange goder som barnehage, barnetrygd og foreldrepermisjon frem, og familieplanleggingen ble et faktum. Bruken av p-pillen betydd begrensning eller nedgang i antallet aborter.

Denne p-pillen er av merket Yasminelle 28 og den ble tatt inn som rekvisitt på Moss by- og industrimuseum i 2009 fra Horten Helsestasjon står derfor her som et bilde på kvinnefrigjøring

Har du en kommentar? Eller har du opplysninger å komme med? Skriv det gjerne ned i den røde boka i Lab1! Husk å oppgi navn, tlf. nummer og epostadresse