Bohusläns Museum. Foto: Västgöten. CC BY-SA 3.0

På inspirasjonstur til Sverige

Gjenstene fra Østfold lot seg imponere over magasinene til Bohusläns museum. Enhestschef Rune Hixén gir avdelingsdirektör Gaure Jacobsen en demonstration. Foto: Bodil Andersson

Gjenstene fra Østfold lot seg imponere over magasinene til Bohusläns museum. Enhestschef Rune Hixén gir avdelingsdirektör Gaure Jacobsen en demonstration. Foto: Bodil Andersson

Noen ganger trenger man ikke reise lenger enn til naboen for litt inspirasjon til egenutvikling. Det fikk Østfoldmuseenes avdelinger Halden historiske Samlinger, Fredrikstad Museum og Kystmuseet Hvaler erfare da de tirsdag 17. februar dro over grensen til Bohusläns museum i Udevalla. Her ble det høstet inn tanker og inspirasjon, blant annet til hvordan museer kan være samfunnsrelevante.
Pedagog Jan Uddén guidet gruppen gjennom Bohusläns museum og viste på hvordan man kan snakke om den tradisjonelle kulturen i Bohuslän med disse dagars diskusjoner om kvinner fra kulturer hvor hodet på vare dekket. Foto: Bodil Andersson

Pedagog Jan Uddén guidet gruppen gjennom Bohusläns museum og viste på hvordan man kan snakke om den tradisjonelle kulturen i Bohuslän med disse dagars diskusjoner om kvinner fra kulturer hvor hodet på vare dekket. Foto: Bodil Andersson

Museumsansatte som besøkende oppfører seg nok litt annerledes enn den vanlige pulikummer under et museumsbesøk. Magasinene og formidlingsløsningene blir sett på med et annet blikk. Irene Almkvist Ellefsen er formidler ved Fredrikstad Museum. Hun står i delen av utstillingen som tar for seg havet og hvordan det påvirker menneskene og samfunnet i Bohuslän. – Det er veldig fint her, det er tydelig at man jobber mye med å se formidlingen som en helhet med form og innhold, sier hun tydelig imponert. Det er lett å trekke paralleller til Østfolds kyst. Fortellingen om havet i Bohusläns er svært lik hvordan en fortelling om kystøstfold kunne vært presentert. I tillegg til omvisningen på museet og i magasinene ble virksomheten ved Bohusläns museum presentert. Det ble tydelig at mange av de utfordringene museer i Sverige står overfor er de samme som vi ser i Norge. Bohusläns museum jobber aktivt med å finne ut hvilke valg som må gjøres for å vise frem samfunnets mangfold. Menneskerettigheter på tvers av grupper er en av de fundamentale temaene som kan danne grunnlaget for virksomheten til museet. Dette er meget relevant også for Østfoldmuseene.
Museumsansatte på guidet tur i Bohusläns museum. Foto: Bodil Andersson

Museumsansatte på guidet tur i Bohusläns museum. Foto: Bodil Andersson

En av hovedgrunnene til at det var nettopp Bohusläns museum som ble besøkt denne gang, var fordi de har et stort fokus på publikumsrettet virksomhet. Museet har lykkes med å bli en naturlig møteplass for publikum og museet er ledende innenfor digitalisering av samlinger. Dessuten kjenner Østfoldmuseene og Boshuläns museum godt til hverandre fra tidligere gjennom flere vellykkede fellesprosjekter. Museumsdelegasjonen fra Østfold ble godt tatt imot av Bohusläns museums ledergruppe ved Karin Stammarnäs, ansvarlig for utstillinger og virksomheten rettet til publikum, Rune Hixén fra avdeling for dokumentasjon og samlinger, Tomas Brandt, fra avdelingen for virksomhet i regionen, og museumsdirektør Hans Kindgren.