Fetter Fredrik IV ble grunnen for en fortelling om relasjonen mellom europeiske kongehus i 1600 og 1700-tallet. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Populær tur på sti

Mange ble med på KulTur langs Karl XIIs sti. Selv om turen fra Halden torg til Stevnesletta på Fredriksten festning var bratt og temperaturen meget høy ble nærmere 40 personer med Halden historiske Samlingers formidler Andreas Pedersen inn i historien om Halden i verden – verden i Halden i lyset av den store nordiske krig for 300 år siden.

Velfortjent skygge ved siste post: Ulrica Eleonora og dagens minnestøtte. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Formidler og prosjektleder Andreas Pedersen ledet turen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.