Positive ringvirkninger

Nordre del av Industrimuseets 3. etasje ferdig ryddet. Foto Lillian Nyborg.

Halden historiske Samlinger har lenge ønsket å sette i stand 3. etasje i Industrimuseet i Tistedalen, slik at den kan benyttes på en hensiktsmessig måte. På tross av det nye fellesmagasinet trenger museene mer plass til samlingene sine, og her er det mye å ta av! De siste to ukene har ansatte ved Halden historiske Samlinger foretatt en storstilt ryddeaksjon i Industrimuseets 3. etasje, en bygning museet selv eier. Den ca. 700 m2 store veverisalen fungerer som magasin for mange av museets større gjenstander. Til stor glede for museets ansatte (og gjenstandene, skulle man tro) skal salen renoveres i løpet av høsten. Nye gulv skal støpes og man skal bygge opp et «rom i rommet» for bedre å kunne kontrollere klimaet gjenstandene oppbevares i.

Den nye heisen som frakter gjenstandene mellom etasjene har allerede blitt flittig brukt. Her ser vi James R. Archer og Svein Norheim (i speilet) i full sving. Foto Lillian Nyborg.

Innen årets utløp vil en av de tre vevsalene i veveribygget fra 1907 i Tistedalen stå ferdig som et magasin for større gjenstander i museets samling. Dette er gjenstander som ikke skal lagres i Østfoldmuseenes nyåpnede fellesmagasin på Trollull. Arbeidene i Industrimuseet har kommet i gang som et resultat av ombyggingen av administrasjonslokalene til Borgarsyssel Museum. De har behov for midlertidig lagring av sine gjenstander og Industrimuseet har plassen! Dette er hva man kan kalle positive ringvirkninger og et godt eksempel på mulighetene for samarbeid og fellesskapsløsninger konsolideringen av museene i Østfold har gitt oss. Nå er altså første trinn med ryddearbeidene avsluttet og arbeidet med nytt gulvet kan settes i gang uka etter høstferien. Vi gleder oss til det videre arbeidet frem mot jul.