Fra hagen på Rød Herregård. Foto: Lillian Nyborg

Pressesak: Besøkstall for 2015

Østfoldmuseene har i virksomhetsåret 2015 tilpasset sine rutiner for telling av besøkende etter retningslinjene fra Kulturrådet, oppgitt i ABM statistikk innrapporteringen i 2014. Derfor blir det vanskelig å sammenligne årets besøkstall med besøkstall fra 2014 og tidligere år.

For Østfoldmuseenes del betyr endringen at vi bl.a ikke lengre teller:
– besøkende i friluftsmuseene utenom åpningstid med mindre vi ikke har en museal formidlingsaktivitet (rebusløp, quiz, et godt mobilformidlingstilbud e.l ) på det aktuelle stedet.
– publikum som leier lokaler på museet områder til møtevirksomhet, selskaper e.l. Unntak er dersom leietager også har booket omvisning på museet med guider eller annen museal formidling (foredrag) under leieforholdet.

Publikumstellere
Østfoldmuseene installerte også i sesongen 2015 to elektroniske tellerløsninger med IR-sensorer fra leverandøren Systor Vest, på henholdsvis Rød Herregård og Kystmuseet Hvaler. Dette gjør at man kan registrere ikke-betalende besøkende på en mer nøyaktig måte og etter en anbefalt tellekalkyle m/innlagt feilmargin.

Besøkende i 2015

Østfoldmuseene – avdelinger

Antall

Borgarsyssel Museum

6.986

Folkenborg Museum

3.722

Haldenvassdragets Kanalmuseum

9.209

Kystmuseet Hvaler                          

2.534

Moss by- og industrimuseum    

6.352

Halden historiske Samlinger

39.940

Fredrikstad Museum

8.720

Storedal Kultursenter

2.183 *

Trollull fellesmagasin, Mysen

13

Totalt ant. besøkende

79.659

Antall betalende besøkende

33%

Kommentarer til 2015 besøkstall:
– Der er en vekst i antall betalende besøkende på 2 prosentpoeng fra 2014 – alle avdelinger samlet.

– Haldenvassdragets Kanalmuseum hadde en vekst på 28% til tross for endring av tellingen. Hovedårsaken antas å være flere gode publikumsarrangementer, bl.a Engbret Soot-spelet der publikum kunne kjøpe kombinasjonsbillett til spelet + et museumsbesøk. Dette museet har også i 2015 høyest prosentandel betalende besøkende med hele 70%.

– Moss by- og industrimuseum, som er lite berørt av retningslinjer for telling i 2015, hadde en nedgang i antall besøkende på ca. 15%. En hovedårsak var at LEGO i 2015 ikke valgte museet for aktiviteten LEGO Build the change – en aktivitet som gikk over to uker og som trakk mange unge besøkende i 2014.

– Halden historiske Samlinger hadde en vekst på 19% i antall besøkende i 2015 til tross for endring i telling av besøkende. Årsakene antas å være feiringen av Haldens 350 års byjubileum der museet bidro og laget ny byjubileumsutstilling som kunne sees på festningen. De arrangerte også ”Drop in museum” og flere ”Søndager på museet” dager. Mao flere arrangementer og utvidede åpningstider bidro positivt.
Den andre årsaken er bedre telling av besøkende i hagen på Rød Herregård ved hjelp av elektronisk tellerløsning. Hagen på Rød telles da det bl.a er mulighet for publikum til å løse rebus (en for voksne og en for barn), der er flere hageomvisninger i løpet av året o.l.

*) Tall justert 26. februar 2016. Tidligere besøkstall var oppgitt til å være 1.966. Justert til 2.183 etter at fintelling er blitt gjort. Dvs at totaltall besøkende alle avdelinger også ble økt med 217 – dvs fra 79.442 til 79.659.

Er det spørsmål til tallene eller det ønskes ytterligere informasjon til pressesaken, ta kontakt med Gunn Mona Ekornes (Direktør) pr epost eller Hilde Marthinsen (markedssjef) pr epost