Pressemelding: Budsjettlekkasje – regjeringen med raus bevilgning til Østfoldmuseene

Fredag 5. oktober kunne Høyres Tage Pettersen fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget på vegne av regjeringen presentere budsjettlekkasjer som har skapt stor begeistring i Østfoldmuseene. Østfoldmuseene er tildelt 1 million kroner i tillegg til ordinære driftsmidler i 2019 for å styrke vår samfunnsrolle. Videre har vi fått 5 millioner kroner i 2019 og 4 millioner i 2020 til vårt nye fellesmagasin Nye veveri i Tistedalen i Halden.

«- Vi er særlig stolte over at regjeringen presiserer at måten vi jobber målrettet i fellesskap med samlingene i Østfold er bærekraftig om fremtidsrettet. Museet er svært takknemlig for denne bevilgningen, og anerkjennelsen motiverer oss i det videre arbeidet med samlingene i Østfold», forteller direktør Hege Hauge Tofte.

For mer informasjon se pressemelding og bilder vedlagt.
Pressemelding ekstra midler fra statsbudsjettet til Østfoldmuseene 08.10.18

Kom med gode nyheter til Østfoldmuseene. Fra v. Michael Torp, Finn Erik Blakestad, Hege Hauge Tofte og Tage Pettersen foran Moss by- og industrimuseum. Foto Bård Alsvik Østfoldmuseene

Veveriet skal nå restaureres og bli nytt fellesmagasin for Østfoldmuseene i Halden. Foto Svein Norheim / Østfoldmuseene