Fra venstre: Gry Larsson, markedssjef, Oscarsborg museer. Dag Strømsæther, kommandant, Fredriksten festning. Magne Rannestad, Fredriksten festnings venner. Hilde Herberg, guide Oscarsborg festnings venner og Andreas Skauen Pedersen, formidler Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger. Bildet er tatt i utstillingen "Det store fallet" som er under oppføring.
Fra venstre: Gry Larsson, markedssjef, Oscarsborg museer. Dag Strømsæther, kommandant, Fredriksten festning. Magne Rannestad, Fredriksten festnings venner. Hilde Herberg, guide Oscarsborg festnings venner og Andreas Skauen Pedersen, formidler Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger. Bildet er tatt i utstillingen "Det store fallet" som er under oppføring.

Samarbeid om forsvarshistorien

I dag fikk Halden historiske Samlinger besøk av «kollegaer» fra Oscarsborg festning. Det var Markedssjef Gry Larsson, ved Oscarsborg museer og guide Hilde Herberg, fra Oscarsborg festnings venner som hadde tatt turen til Halden. De jobber med et formidlingsprosjekt hvor de ønsker å løfte frem den militære og sivile historien samtidig.
På Fredriksten Museum i Halden finnes det flere gode eksempler på utstillinger som nettopp ser det militære og sivile i sammenheng. Dette kan være fordi museet på festningen helt fra starten av har ikke har vært en del av Forsvarsmuseene, men vært drevet av Halden historiske Samlinger, byens eget museum.

Helt siden 1954 har Halden historiske Samlinger drevet virksomhet i flere bygningene på Fredriksten festning. Helt fra starten har det vært tett samarbeid mellom museet, kommandanten på Fredriksten, Fredriksten festnings venner og Forsvarsmuseene. Halden historiske Samlinger har flere gjenstander som er utlånt fra Forsvarsmuseet, fra 1600-tallet og frem til 1905, som kan sees i utstillingen.

Forsvarets museer består for øvrig av syv museer over hele landet: Luftforsvarsmuseet, Rustkammeret, Bergenhus festningsmuseum, Oscarborg festningsmuseum, Marinemuseet, Hjemmefrontsmuseet og Forsvarsmuseet i Oslo.