Liholt-fane brukt i forbindelse med demonstrasjon.

En 1. mai- demonstrasjon “ – det var jo første Gang, der blev demonstreret her i Byen”

Fredag den 2. mai i 1902 kan vi i den liberale avisen Fredrikssten (1897-1903) lese om Haldens første 1. mai- demonstrasjon. Tross en regntung dag med sur vind hadde store skarer med skuelystne og nysgjerrige møtt frem for å se de rundt 450 deltagerne i demonstrasjonstoget.

Det var først og fremst stenarbeidere som demonstrerte, men også skotøyarbeidere og festningsarbeidere deltok i toget. Parolen for årets 1. mai-demonstrasjon var “8 Timers Arbeide, 8 Timers Fritid, 8 Timers Hvile.” En av fanene som ble beskrevet i demonstrasjonstoget var Liholt Stenhuggerforenings fane. Den var rød og bar bl.a. slagordet “Frihed, Lighed, Borderskab”. Mer får vi ikke vite om denne fanen i avisen Fredrikssten. Fanen befinner seg i Halden historiske Samlingers magasiner og i forbindelse med Østfoldmuseenes faneprosjekt er den tatt frem og børstet støv av. Sammen med fagforeningens første møteprotokoll kan vi lære litt mer om denne fanen. Liholt Stenhuggerforening ble etablert den 8. juli 1893 og var en av de første fagforeningene som ble dannet i Halden-distriktet. Først åtte år senere ble fanespørsmålet konkretisert. Allerede i avisens korte beskrivelse kan vi fornemme en fane som, med sin farge og sitt velkjente slagord, faller rett inn i den europeiske arbeiderbevegelsens tradisjon for symbolbruk og billedspråk. På fanedukens forside ser vi to stenhoggere i arbeid i et typisk stenbrudd ved sjøen. Motivet er innrammet av en blad- og blomsterkrans. Kransen symboliserer samhold og styrke. Sammen med slagordet på fanens bakside finner vi håndtrykket. Dette er et av arbeiderbevegelsens eldste og mest brukte symboler for solidaritet og brorskap. Den røde fargen ble etter den franske revolusjon symbolet på arbeiderklassens frihetskamp. Fanen formidler på denne måten både arbeidernes hverdag og de ideelle målene til fagbevegelsen.

1. mai 1902 var det andre året Liholtfanen ble båret i demonstrasjonstog, og det ble mange flere etter det. HhS fikk fanen inn til sine samlinger i 1980. Den bærer preg av vær og vind og å ha blitt båret for mange viktige kampsaker. I faneprosjektet blir den, sammen med museets nærmere 100 andre faner revidert, fotografert og omstendelig pakket før den blir lagret i Østfoldmuseenes nye klimaregulerte fellesmagasiner på Trollull i Mysen.

Kilder:

Halden historiske samlinger – arkivet etter Liholt Stenhuggerforening styreprotokoll 1893-1897 Halden historiske samlinger – arkivet etter Liholt Stenhuggerforening styreprotokoll 1900-1908 Fredrikssten. Liberalt blad for Fredrikshald og Omegn. 1902

Litteratur:

Sørbø, Tommy: Norske fagforeningsfaner – forutsetninger og framvekst. Studier i arbeiderbevegelsens billedtradisjon. Oslo 1982. F 15 Kontakt. Nordisk billedkunstinformasjon. Sær-nr.: Faner. April/mai 1982 nr. 4-5 – 15 årg.

Mye mer spennende stoff om fagforeningesarbeid finner vi i Fagforeningsarkivene ved Østfoldmuseene –  Halden historiske Samlinger >>>

Fredrikssten, liberalt blad for Fredrikshald og Omegn, rapporterer fra Haldens første 1. mai- demonstrasjon fredag den 2. mai 1902. Fredrikssten, liberalt blad for Fredrikshald og Omegn, rapporterer fra Haldens første 1. maidemonstrasjon fredag den 2. mai 1902.