Unikt instrument i Østfoldmuseenes samlinger

Unikt instrument i Østfoldmuseenes samlinger

På Trollull fellesmagasin i Mysen har vi mange flotte gjenstander som har en interessant historie å fortelle. Blant disse er Borgarsyssel Museums sister (BrM.01542). Den ble laget i 1779 av instrumentmaker Amund Hansen i Fredrikshald (Halden). Sister var et  svært populært strengeinstrument i perioden 1750-1800, og vi kjenner til ca. 30 sistere i Norge, Sverige og Danmark fra Amund Hansens hånd. Fredag 23. juni fikk vi langveisfarende på besøk som ønsket å se på nettopp vår sister.

Denne dagen hadde Benjamin Rygh tatt turen ens ærend fra Rauland til Mysen. Han er doktorgradsstipendiat ved Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk som ligger under Høyskolen i Sørøst-Norge. Hans spesiale er norskbygde fioliner før 1850. Hvordan kommer så Amund Hansen sister inn i bildet her? Benjamin Rygh kunne fortelle at denne sisteren er helt spesiell, da den har hvelvet lokk og bunn, akkurat som på en fiolin. Dette er den eldste av sisterne Amund Hansen laget, og alle de andre har flatt lokk og flat bunn. Det ser ut til at Amund Hansen har tenkt fiolinmaking når han arbeidet på vår sister, og at han senere har gått over til en enklere og mindre tidkrevende arbeidsmetode. Rygh går så langt som å kalle vår sister «missing link» og et bindeledd mellom fiolin og sister. Ikke verst!

Vår sister er sammen med Ringve Musikkmuseums fiolin de eldste instrumentene som er produsert av Amund Hansen. Det yngste instrumentet kan dateres til 1806. Amund Hansen er å regne som en meget dyktig instrumentmaker.

I løpet av den tiden Benjamin Rygh var hos oss ble Borgarsyssel Museums sister grundig undersøkt, dokumentert, fotografert og skannet.