Sykevogn avbidet i utstillingen.
Sykevognen er avbildet i ustillingen "Lappete, lusete, fillete, ren - pen. Helse og hygiene i Fredrikstad i gamle dager" i slaveriet fra 1983.

En sykevogn av det gamle slaget

Dette er en sykevogn som har tilhørt det gamle Epidemilasarettet på Fjeldberg i Fredrikstad. Den var utstyrt med en lang smal kurv hvor den syke kunne fraktes liggende fra sitt hjem til sykehuset eller lasarettet. Den syke kunne ha det forholdsvis behagelig, og slike vogner var vanlig over hele landet.

Fredrikstad by har gjennom historien vært preget av mye sykdom. Gjennom århundrene har smittsomme sykdommer som kopper, tyfus kolera, difteri, skarlagensfeber og tuberkulose skapt store epidemier. Når krig truet måtte innbyggerne la soldater bo i hjemmene sine, og mennesker kom svært tett på hverandre og smittefaren økte. Fredrikstad by fikk etter hvert flere sykehus, blant annet Amtsygehuset utenfor Gamlebyen i 1795. Dette er i dag Østfold fylkessykehus. Fredrikstad kommunale Sygehuus lå hvor NRK holder til i dag i Gamlebyen. St. Joseph Hospital var et privat katolsk sykehus, og Betesda var et luthersk sykehus. Begge lå på Vestsiden. Først etter lang tids planlegging ble det endelig bygget et Epidemilasarett på Fjeldberg i 1906. Her fikk Fredrikstad en egen sykehusavdeling for epidemiske sykdommer. Vogna på bildet ser ikke så veldig moderne ut i dag. Våre ambulanser er som “minisykehus” å regne. Men, da denne vogna ble tatt i bruk i 1906 var den tidsriktig utstyrt med alt som trengtes til frakt av syke. Den ble trukket av hest og har plass for kusk og hjelpemann foran, eventuelt til den sykes nærmeste.