Månedens gjenstand for august: Oppbevaringsesken til Skolleborgkrona

Månedens gjenstand for august: Oppbevaringsesken til Skolleborgkrona

På Trollull fellesmagasin befinner det seg en brudekrone i sølv med gullforgylling. Den stammer fra gården Skolleborg i Aremark, og er å regne som en av Borgarsyssel Museums gjeveste gjenstander. Krona kom inn til museet i 1931, og nøyaktig 30 år senere fikk vi inn en liten sveipet eske som skulle vise seg å være oppbevaringsesken til Skolleborgkrona. Denne sammenhengen ble imidlertid ikke bli oppdaget før i 2017.

Ved en gjennomgang av gamle papirer fra 1961 kunne jeg lese at: «Fra fru Ragna Braadland, Ør, Idd, er mottatt en spon-eske som har vært brukt til oppbevaring av den brudekrone som nå tilhører Borgarsyssel Museums Skolleborg-samling. Esken har en rekke årstall fra 1705 og utover» Dette var jo bare helt fantastisk! Jeg bestemte meg straks for å finne ut mer om saken!

Oppbevaringsesken, som hadde fått Borgarsyssel Museums gjenstandsnummer 03686, ble hentet frem fra magasin. Det som møtte meg der var en liten blåsvart sveipet eske med lokk. Den kunne minne om en hatteeske, og jeg følte umiddelbart at denne kan ha vært brukt til det formålet som var nevnt i de papirene jeg fant. Det første jeg gjorde var å sjekke målene på esken opp mot målene på krona. Esken er 16,5  cm. høy med påsatt  lokk og har en indre diameter på 22 cm. Krona er 12,5 cm. høy og har en diameter på 15,5 cm. Bingo! Esken ser ut til å kunne være «skreddersydd» til brudekrona. Hva så med eventuelle initialer og årstall?

Både brudekrona og esken har flere initialer og årstall. På krona står det blant annet IBD 1869 og E. Skolleborg 1903. Inne i lokket på esken finner i navnet Maren Elisabeth Iversdatter Graabøl og årstallet 1843. De mest interessante initialene finner vi imidlertid på eskens lokk, for det er her vi kanskje har en match mellom krone og eske. Initialene var ikke lette å lese, men etter at flere har studert dem, kom vi frem til at det står APS og CJD på lokket. Dette er da i så tilfelle initialene til et ektepar A P Sønn og C J Datter. På krona er det ett initial som har vært tolket som DJD. Kan dette egentlig være samme person, altså CJD?

Ifølge papirene jeg fant, skal esken ha årstallet 1705 risset inn. Dette passer dårlig med krona, som skal være fra 1765. Men ved nærmere undersøkelse av årstallet på eskens lokk, ser det ut til at det nest siste tallet er 9 og ikke 0. Vi snakker altså antagelig 1795, noe som passer bedre overens med krona.

Østfold Husflidslag har i samarbeid med PLUS-skolen i Fredrikstad fått laget en kopi av brudekrona fra Skolleborg – se: https://arkiv2.ostfoldmuseene.no/samling/endelig-er-den-her-plus-skolens-kopi-av-skolleborgkrona-er-ferdig/

Neste prosjekt blir å lage en kopi av oppbevaringsesken, og til å utføre dette arbeidet har Østfold Husflidslag hyret inn Per Ove Lindemark. Fortsettelse følger, med andre ord… 🙂

Kilde

Østfoldarv VI