Oversikt over prosjekter med aktiv innsamling pr. avdeling i Østfold Museene for 2017

Prosjekter med aktiv innsamling Kystmuseet Hvaler 2017:

 • Merkeredskapsprosjektet på kystmuseet. Noen inntak hvis man finner noe spesielt og unikt

Prosjekter med aktiv innsamling Fredrikstad Museum 2017:

 • Elingaard herregård: mulig innkjøp/inntak av interiør og innredning

Prosjekter med aktiv innsamling Halden historiske Samlinger 2017:

 • Haldenkeramikk – En del av prosjektet er å samle inn opplysninger og fotografier, intervjue personer som har vært med og registrere keramiske produkter. Målet er å få til bok og utstilling
 • Det store fallet 1718 – Vi har ikke gått aktivt ut og bedt om gjenstander til dette prosjektet, men om det dukker opp noe relevant i løpet av prosjektperioden vil det bli vurdert for inntak

Innsamling av rekvisitter Halden historiske Samlinger 2017:

 • Det store fallet 1718 – Her kommer vi til å måtte skaffe en del rekvisitter til utstillingen og til formidlingsopplegg
 • Det sanselige 1700-tallet – Formidlingsprosjekt basert på prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister fra Norsk Lokalhistorisk Institutt. Skaffe til veie rekvisitter som kan brukes i formidlings- og undervisningsøyemed

Aktiv innsamling ved Moss by- og industrimuseum 2017:

 • Skanem – foto og arkivmateriale som gir oss informasjon om utvikling av produktene og produksjonsprosessen og arbeidet i fabrikken. Ved å gjennomføre intervjuer av et utvalg informanter vil vi sikre oss informasjon om arbeidet i årene fra 1960 og framover
 • Noblikk/Storgata 28 – henger for så vidt sammen med Skanem; delprosjekt 2020
 • Persil-fabrikken – foto og minner om bygningen, produksjonen og arbeidsplassen går også inn under 2020 transformasjon/endringer i bybildet
 • Moss 2020 – «Folk i Moss» signaturgjenstander som kan belyse enkeltpersoner, tid, sted og miljø. «Fra Mølle til kultur og næring» vi har en god del møllemateriale i form av tegninger og foto som langtidsinnlån, dette bør vurderes tatt inn som permanent inntak. Nytt inntak herfra bør også vurderes fra Gammelt arkiv i Mossemøllene i Sundstredet. Vi ønsker også å samle inn gjenstander, foto, arkiv og minner som kan revitalisere Mølle- og glassverksutstillingen fram mor 2020
 • Sportsindustri Moss – Vi ønsker å samle inn foto, dokumenter og minner som kan gi informasjon om virksomheten og sette de innkomne gjenstandene i en kontekst.
 • Helly Hansen – vi ønsker å kunne ta inn enkelte symbolplagg som har symbolverdi innenfor design, mote, allment nedslagsfelt, teknologisk nyvinning etc., og da spesielt fra vår egen samtid. Dokumentasjonsfokuset framover bør være på arbeidslivet, produksjonsprosess og internasjonal og global organisering av produksjon og markedsapparatet. Dette ønsker vi å gjøre ved å samle inn minner (skriftlige fra informanter, intervjuer) gjennom prosjektet Arbeidsarven
 • Peterson og Verket – Vi har per i dag enkeltgjenstander, fragmenter av foto og arkiv fra Peterson og Verket
 • Mosseutstillingen 1937 – Vi ønsker å samle inn gjenstander, foto, dokumenter og minner som belyser arbeidet med og gjennomføringen av den store Mosseutstillingen i 1937
 • Minner om barndom og lek fra Mølla, Glasverket og Verket – Når det gjelder Mølla ønsker vi for eksempel å samle inn gjenstander som viser gjenbruk av melsekker til barneklær mm
 • Industriskulpturene – Materiale til registrering og mobilformidling av industriskulpturer. Hovedsakelig ønsker vi å dokumentere dette via innsamling og bruk av foto og personlige minner
 • TrioVing – vi trenger dokumentasjon i form av foto, film, dokumenter, minner som kan hjelpe oss i arbeidet med å registrere innkomne gjenstander (skøytesamlingen) og sette disse i en kontekst

Rekvisitter til utstillinger og formidling Moss by- og industrimuseum 2017:

 • Mosseutstillingen i 1937 – rekvisitter til jubileumsutstilling
 • By-jubileet i 2020 – rekvisitter til utstilling og formidling
 • Minner om barndom og lek – Rekvisitter, bla kostymer og gjenstander til aktivt bruk i
  formidlingen og barndomsminner

Prosjekter med aktiv innsamling ved Borgarsyssel i 2017:

 • Revisjon av friluftsmuseet – Generelt materiale som kan belyse levd liv i antikvariske bygninger i friluftsmuseet, trolig helst i form av rekvisitter som skal bli og forbrukes i bygningene: klær og tekstiler, inventar, verktøy, redskaper, dekketøy osv. Målet er å erstatte registrerte gjenstander med vern for å kunne drive mer aktiv formidling og kunne slippe publikum inn i deler av bygninger uten tett tilsyn. Planen er å åpne husene eller delar av husene slik at folk kan vandre fritt i friluftsmuseet.
 • St Olavs Vold – Borregaardssamfunnet og arbeiderkultur/levd liv på Borregaard og i St Olavs Vold, Wegnerbrakka, Vollgata 8 og 12 og Kantskjæreren. Museet starter et arbeid for å intervjue og samle inn minner fra folk som har bodd i husene eller som har familie som har bodd i husene i vår nære fortid (1930-1965). Vi ønsker også å intervjue folk som har hatt sitt arbeid på Borregaard eller elles i industrien i Sarpsborg i perioder som er relevant for formidlinga vår av disse husene. Vi ønsker også gjenstander, tekstiler, klær, foto og personlige minner knyttet til arbeid og fritid i denne perioden. Eldre arkivmateriale og foto som kan belyse livet i St Olavs Vold og arbeid ved Borregaard er særs relevant med tanke på utviklingen av konseptet rundt huset, og vi ønskjer også gjenstander som har vært i St Olavs Vold. Når prosjektet har kommet litt lenger vil det troleg også væra aktuelt å samle inn rekvisitter til St Olavs Vold, men det kommer tidligst i 2018.
 • Smaalensmarken i 2017 – vil ha 1950-åra som tema. Ikke inntak, men innlån av klær og rekvisitter for å skape en ramme for arrangementet. Museet ønsker å låne inn bilder fra 50-tallet for ein midlertidig utstilling i Snekkenes. Dette vil troleg føre til at ØFB vil få spørsmål om de ønsker å gjøre inntak. Borgarsyssel ønsker at slike inntak vurderes dersom bildene dekker behov i punkt 1 eller 2 – evt er relevant for museet sin egen historie til jubileet i 2021.

Prosjekter med aktiv innsamling Folkenborg Museum 2017:

 • Folkenborg vil ikke drive aktiv innsamling i 2017
  Vi trenger evt rekvisitter til erstatning for gjenstander knyttet til produksjon av råvarer, framstilling og fortæring av mat