Fra protokollen;

Om kattene.   I gjenstandsprotokollene på Folkenborg museum er det ikke bare notert opplysninger om innkomne gjenstander. Museumsbestyrer Ole Thøger [...]
Samling