Ugrasharv

Ugrasharv er ei lett harv, ofte sammensatt av flere felter som mest brukes til mekanisk bekjempelse av ugras i kornåker.

Samling