Registrering på kryss og tvers

Registrering på kryss og tvers

Det er travle dager for samlingsforvalterne i Østfoldmuseene for tiden. To måneder er i høst satt av til fellesprosjekter for alle museene. Det betyr at de som til daglig arbeider med gjenstandene våre jobber sammen i prosjekter over hele Østfold. I Halden registreres tekstiler og gjenstander verdivurderes, på Hvaler og i Fredrikstad registreres det båter, mens man i Sarpsborg registrer et skomakerverksted. På fellesmagasinet i Mysen er det innflytting av faner fra Moss som står på planen.

Undertegnede er en del av teamet som for tiden arbeider på fellesmagasinet. Her flyttet det for 14 dager siden inn 19 faner med tilbehør fra Moss by- og industrimuseum. Ved innflytting på fellesmagasin blir alle gjenstander tatt inn via magasinets skitne sone. Her blir gjenstandene sortert, og alt av organisk materiale (tekstil, tre, skinn, papir etc.) blir ført inn i varmekammeret for behandling. Varmebehandlingen dreper eventuelle insekter som måtte være i gjenstandene. En behandling tar mellom et halvt til ett døgn og gjenstandene blir varmet opp i kjernen til ca. 56 grader.

Gjenstander av ikke-organisk materiale kan tas direkte fra skitten sone og inn i rengjørings- registreringsrommet som er neste stopp. Her blir gjenstandene forsiktig rengjort og registrert/revidert i den kulturhistoriske databasen Primus. Gjenstandene merkes deretter med sitt spesifikke museumsnummer, som påføres gjenstandene med egne penner som er spesielt egnet for dette. Gjenstander av tekstil får gjerne påsydd sitt nummer på bendelbånd. Når gjenstandene er helt ferdig registrert, får de en strekkode og flyttes deretter inn på hyller i magasin. I magasinet «blippes» gjenstandenes strekkoder opp mot hylleplassering, noe som gjør gjenstandene lett gjenfinnbare.

Østfoldmuseene har siden 2012 hatt fellesprosjekter for samlingsforvaltning. Siden den gang har vi gjennomført flere store prosjekter og fått løftet kvaliteten på samlingsarbeidet i Østfold. Og dette er bare begynnelsen.

Sammen er vi dynamitt! 🙂