Skaug gård i Skiptvet, flyfoto eller skråfoto fra 1964. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv. WID.133440
Skaug gård i Skiptvet, flyfoto eller skråfoto fra 1964. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv. WID.133440

Skiptvet kommunes Widerøe-arkiv i hus

Østfold fylkes billedarkiv har mottatt Widerøe-arkivet fra Skiptvet kommune som har vedtatt å deponere det hos billedarkivet. Materialet består av sort/hvit negativer fra perioden 1949-1961, og fargenegativer fra 1964, til sammen ca. 730 motiver. Her viser vi to smakebiter i farge fra 1964. Noe av materialet er brukt i bygdebøkene, og Yngvar Nilsen fra Skiptvet, medlem av Bygdebokkomiteen siden 1998, har laget komplette lister med opplysninger til fotografiene med gårdsnavn/stedsnavn, gårds- og bruksnummer, navn på daværende eier, og eventuelle ekstraopplysninger.

Her kan du se lista over fargematerialet –>

Her kan du se lista over sort/hvit materialet –>

Nå skal materialet omemballeres, nummereres og lagres i klimastyrt magasin. Så skal det registreres i Østfoldmuseenes felles database Primus, og til sist bli tilgjengelig på www.digitaltmuseum.no Inntil videre kan man studere listene over hva som finnes. Ønsker du å bestille, oppgi ØFB-nummer og størrelse i en e-post til arkivet. Deponeringsavtalen er  også et resultat av at Østfold fylkes billedarkiv har vært en pådriver for kartleggingsprosjektet av Widerøe-materialet i Norge i regi av fotonettverket.

Takk til Skiptvet kommune som har lagt ned stor  innsats i bevaringen av materialet, fargerestaurering og digitalisering. På denne måten sikrer man fotografiene for ettertida og bidrar til at bildene kan bli tilgjengelige for publikum!

Koffeld-feltet i Skiptvet, flyfoto eller skråfoto fra 1964. Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S / Østfold fylkes blledarkiv. WID.132313

Koffeld-feltet i Skiptvet, flyfoto eller skråfoto fra 1964. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv. WID.132313

Yngvar Nilsen arbeider med flyfotografiene. Foto: Sigrid Bergheim Nilsen

Yngvar Nilsen arbeider med flyfotografiene. Foto: Sigrid Bergheim Nilsen