Sko fra samlingen ved Fredrikstad Museum var gjenstand for registrering. Foto: Randa Arntzen

Skoregistrering i Fredrikstad

Torsdag 26. januar møttes en gruppe konservatorer fra Østfoldmuseenes avdelinger på Fredrikstad Museum for å starte registreringsarbeidet av en skosamling på Fredrikstad Museum.

Deler av samlingen har tidligere vært utstilt i SGS sine kontorlokaler på Råbekken i Fredrikstad, og kom inn til museet i 2006 og 2009, da disse lokalene ble solgt. Samlingen består av ulike skomodeller produsert ved Fredrikstadfabrikkene Glommen skofabrikk, Fredrikstad skofabrikk (Fresko) og Astra skofabrikk. Samlingen viser skomote fra 1912 da den første fabrikken ble grunnlagt, til 1968, da firmaet ble avviklet. Blant de rundt 100 parene finnes pumps i fiskeskinn, støvler i papir og sandaler i strutseskinn, samt andre tidstypiske modeller og materialer.

Registreringsarbeid på tvers av avdelingene vil ruste oss til å gjennomføre små og store oppgaver som kan bli for store for en konservator alene. Arbeidet er også en del av forberedelsene til innflytting på nytt fellesmagasin. I løpet av de neste årene skal flere av Østfoldmuseenes avdelinger gjennom en stor flytteprosess, der deler av samlingene skal flyttes til Trollull Fellesmgasin. Før gjenstandene flyttes skal de revideres eller registreres. Videre skal de fotograferes og publiserer på nettsiden Digitalt Museum.no, der informasjon om gjenstanden og bildene blir tilgjengelig og der publikum selv er velkommen til å kommentere gjenstandene. Gruppen skal møtes to ganger i måneden i 2012. Registreringsarbeid og innflyttingen på Fellesmagasinet er en stor og tidkrevende jobb, og med dette er vi godt i gang!

Morten Aabø ved Fredrikstad Museum registrerer sko. Foto: Randa Arntzen

Morten Aabø ved Fredrikstad Museum registrerer sko. Foto: Randa Arntzen

Gruppen samlet til faglige diskusjoner knyttet til registrering og merking av gjenstander. Foto: Randa Arntzen

Gruppen samlet til faglige diskusjoner knyttet til registrering og merking av gjenstander. Foto: Randa Arntzen