Skriftserie nr. fem «Kongen av Hvaler» foreligger

Skriftserie nr. fem «Kongen av Hvaler» er nå til salgs. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster kr. 50,-. Gjengitt under er forordet i heftet. 

Kystmuseet Hvaler er medlem av Det nasjonale museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur. Museet har de siste årene deltatt i nettverkets store landsomfattende fiskeriredskapsprosjekt som har hatt som mål å skape en totaloversikt over viktige fiskerier i Norge og derigjennom registrere og samle inn redskap som er knyttet til disse fiskeriene. Kystmuseet Hvalers bidrag i prosjektet har vært fiskeredskap skalldyrfangst. Fiske har vært en vesentlig del av Hvalers næringsvirksomhet. Dette har vært til eget forbruk og til salg og videreforedling. Framveksten av østfoldbyene og industrietableringen i Østfold skapte et marked for avsetning av fisk og fiskeprodukter. Det er spesielt interessant med det store omfanget fiskeriene fikk i et så urbanisert og industrialisert fylke som Østfold.

Museet hadde fra før en mindre samling av tener og annet utstyr til hummerfiske og trålredskap knyttet til rekefiske. Museet har også utgitt heftet Krepsefisket på Hvaler av Arne Martin Klausen, det første skriftet i museets skriftserie. Men museets samling av fiskeredskap er for liten til å gi et dekkende bilde av redskapskulturen. Gjennom prosjektet har museet fått økt sin samling med nærmere 40 hummertener. Innsamling, registrering og dokumentasjon av denne redskapskulturen har gitt et betydelig tilskudd til og grunnlag for produksjon av ny kunnskap om denne viktige delen av hvalerfiskernes næringsutøvelse og dets plass i lokalsamfunnet i sin helhet. Prosjektet har vært gjennomført med midler fra Kystkulturnettverket. Som prosjektmedarbeider har Tom Baefverfeldt vært tilsatt. Han utførte et to måneders feltarbeid i 2010 og har siden utarbeidet foreliggende rapport. Mye av skrivearbeidet har han utført på sin fritid. Vi er svært glad for det arbeidet han har utført for Kystmuseet!