Skuddene i Moss

Skuddene i Moss

Flere soldater inntok Møllebyen sist uke og det ble avfyrt skudd mellom møllene. Dette til ære for elevene som var invitert til museet for å lære litt om Den store nordiske krigen og om kampene som fant sted her i Moss for tre hundre år siden.

Moss by- og industrimuseum har i samarbeid med etnolog og militærhistoriker Tor Ulsnæs utviklet dette arrangementet som tilbys skoleelevene på 7. trinn i Moss gjennom den lokale kulturelle skolesekken. Tor Ulsnæs fortalte om situasjonen i Nord-Europa fra 1700 til 1721 og om kampene som utspilte seg her i Moss. Da Ulsnæs også er medlem av Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 stilte han i tidsriktig uniform som kaptein i Det Smålenske Regiment. Med seg hadde han signalhornist Åge Sæther, tambour Thorbjørn Jonsen, og de tre musketerene Normann Johansen, Thor Raymond Børresen og Øyvind Midtfjell. Det ble spilt militærmarsjer fra 1700 tallet og musketerene demonstrerte ladeprosedyre for muskettene før de avsluttet med å avfyre reale skudd utenfor museet.

Elevene fikk også høre fortellingen om løytnant Peder Todderud og mossejenta Maren Olsdatter som fant hverandre i 1716. Dette er også historien om bondegutten Peder som ble den første norskfødte generalmajor i Danmark-Norge. Fortellingen bygger blant annet på Peder Todderuds egne opptegnelser fra krigen 1709-1719. Opptegnelsene ble utgitt i 1897.