Stenhoggere på Kystmuseet. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

«Stenhoggere» på Kystmuseet Hvaler

Stenhoggere på Kystmuseet. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Stenhoggere på Kystmuseet. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Hvert år i mai kommer 7. klassinger på besøk på Kystmuseet for å lære om stenindustrien. Granittindustrien blomstret opp på Hvaler på slutten av 1800- tallet og satte sitt preg på øyene både fysisk og sosialt. Det var en stor eksportindustri som genererte en utstrakt arbeidsinnvandring. Ikke minst kom det mange svenske stenhoggere. Museet synes det er viktig å videreformidle kunnskap om denne siden ved vår lokale kulturhistorie og inviterer derfor 7. klasse på besøk gjennom Den kulturelle skolesekken. Her får elevene være stenhoggere for en dag. I hver skoleklasse er det gjerne flere etterkommere etter stenhoggerne, og elevene får på denne måten lære sin personlige historie å kjenne. Tirsdag 5. mai kom elever fra Floren skole på Kirkeøy på besøk. De fikk en innføring i stenindustriens historie på Hvaler før de selv fikk prøve seg på ulike oppgaver. De fikk lage kilehull, klyve sten, slette overflaten på en granitthelle og være med smeden i smia. De fikk også komme på besøk i Emistua og se hvordan stenhoggerne levde. Her bodde den svenske stenhoggeren Emil sammen med sin familie på begynnelsen av 1900- tallet.
Elevene prøver seg¨på å lage kilehull. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Elevene prøver seg¨på å lage kilehull. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Stenen klyves ved hjelp av kiler og blekker. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

Stenen klyves ved hjelp av kiler og blekker. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

I hoggeskuret bearbeides stenen slik at den får en jevn og glatt overflate. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

I hoggeskuret bearbeides stenen slik at den får en jevn og glatt overflate. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

I smia får elevene smi sitt eget verktøy. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

I smia får elevene smi sitt eget verktøy. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

På besøk hos stenhoggerfamilien i Emilstua. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

På besøk hos stenhoggerfamilien i Emilstua. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Fornøyde elever med selvsmidd redskap. Kan brukes til å luke i hagen. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Fornøyde elever med selvsmidd redskap. Kan brukes til å luke i hagen. Foto: Kathrine L. Sandstrøm