#2. verdenskrig

Rugkaffe fra krigen

Borgarsyssel Museums samlinger har denne boksen med rugkaffe fra krigen (BrM.05897). Rugkaffe består av brente og malte rugkjerner, og ble brukt som erstatning for vanlig kaffe.

Samling

B-såpe

B-såpe» var navnet på den rasjonerte, faste krisesåpen som ble brukt i Norge under den annen verdenskrig. Den inneholdt ca. 20 % såpe, som ble fremstilt av blant sildeolje.

Samling

Bunkeren

Sarpsborg ble okkupert av tyske soldater 13.april 1940. Bortsett fra en trefning ved Greåker Fort (bygd i 1908) ble byen […]

Utstilling