#samlinger

Oppgangssag (Foto: Roderick Ewart, Østfold fylkes billedarkiv)

Oppgangssag

De første oppgangssagene kom til Norge på 1500-tallet, og sagbruksdriften ble en viktig næring langs Glomma.

Samling

Drypp fra samlingene

Gjenstandene representerer ulike sider ved Hvalers kystkultur. Vi vil med dette gi dere drypp fra våre samlinger og vise hvilke [...]
Samling