#Sverige

Kanonkule fra 1814

En kanonkule som stammer fra feiden mellom nordmenn og svensker ved Soli i 1814, og den ble funnet i en bjelke på gården Berger.

Samling