Mange besøkende og glade aktører på Anno Isegran. Alexander Hermansen som Tordenskjold og Fredrikstad museums prosjektleder for Anno-dagene Christine Lande. Foto: Maya Nilsen

Stor økning i antall besøkende i 2016

Borgarsyssel Museum og Fredrikstad Museum er de to museene som kan vise til stor økning i besøkstallene for 2016. ANNO-effekten i Fredrikstad og åpningen av Olavs hall, som gjorde at Sarpsborg fikk et helårlig museumstilbud, er de to viktigste årsakene til at Østfoldmuseene samlet kan vise til over 25% vekst i antall besøkende i 2016.

Museum

2015

2016

Borgarsyssel Museum

6 986

22 751

Folkenborg museum

3 722

1 959

Fredrikstad Museum

8 720

20 369

Halden historiske Samlinger

39 940

34 348

Haldenvassdragets Kanalmuseum

9 209

9 191

Kystmuseet Hvaler

2 534

3 001

Moss by- og industrimuseum

6 352

6 112

Storedal Kultursenter

2 183

2 282

Trollull fellesmagasin, Mysen

13

0

Totalt

79 659

100 013

 Kommentarer til tallene:
*) – Nedgangen ved Halden historiske Samlinger skyldes hovedsakelig teknisk feil på telleapparat (sensor) og som gjorde at man har måtte estimere tallene for 3 av månedene i 2016. Feilen er nå rettet.
HhS gjorde også en endring på sitt publikumstilbud under «Jul på Fredriksten Festning» – kun en åpen utstilling og betaling ved inngang, noe som påvirket besøkstallene på dette arrangementet.

**) – Folkenborg museum hadde i 2016 en markant nedgang i antall besøkende som hovedsakelig skyldes endring i åpningstider og kortere sesong.

Anno-effekt og kongelig besøk
De ni svært populære ANNO-lørdagene på Fredrikstad Museums arena på Isegran resulterte i 8.394 besøk ifjor. På Elingaard herregård i Onsøy viste vi i sommer en hatte-utstilling laget av oldermann i hattemakerfaget fra ANNO tv-serien. Det var også flere ANNO-aktiviteter og ANNO-arrangementer. Dette bidro til at Elingaard i 2016 økte sitt besøk med 42%. Utstillingene- og publikumsaktiviteter på Tøihuset i Fredrikstad opplevde også en økning på 24%.

For Borgarsyssels del ble året innledet med et meget populært foredrag av professor Frank Aarebrot. 650 publikummere ville få med seg dette og arrangementet ble raskt utsolgt. At kongebesøk trekker publikum er ikke overraskende. 29. juli 2016 var den store tusenårsjubileumsdagen i Sarpsborg og museet åpnet samme dag sitt nye formidlingsbygg – Olavs hall. Antall besøkende til kongelig museumsåpning og Olsokgudstjeneste er anslått til ca 3.000 besøkende.

Fra samme dag ble også Borgarsyssel Museum et helårsåpent museum, og veksten i antall besøkende har siden vært formidabel. Over 200% økning er nesten ikke til å tro, og vi håper selvsagt at museet vil opprettholde høye besøkstall selv om vi vet at begivenhetene knyttet til Sarpsborgs 1000års jubileum står i en særklasse og vanskelig lar seg gjenskape.

Det skal også nevnes at Østfoldmuseene i 2016 har økt markedsføringsaktivitetene og gjennomført en større satsing med tilføring av mer midler til formålet. Vi har lagt vekt på å være mer synlig i ulike mediekanaler. Mer annonsering, både tradisjonell og digital, samt synliggjøring av de ulike museumstilbudene i alle fem avisene i fylket, har gjort at f.eks Kystmuseet Hvaler har hatt besøkende fra flere steder i Østfold til sine populære kulturhistoriske vandringer på Hvalerøyene.