Grunnmurede Proviantmagasin. Foto: Morten Aabø

Tømming av Grunnmurede Proviantmagasin i Gamlebyen

Et innblikk i hverdagen til konservatorene på Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum, de er i disse dager i full gang med å tømme Grunnmurede Proviantmagasin i Gamlebyen, som har vært et av gjenstandsmagasinene våre i mange år. Konservator Morten Aabø presenterer her planene for disse og alle de andre gjenstandene museet har ansvaret for.   Samlingsavdelingen i Østfoldmuseene-Fredrikstad museum er i oppstartfasen på et større prosjekt med opprydding i egne samlinger (kalt ETAPPE) hvor tømming av Grunnmurede proviantmagasin er en av delprosjektene. Vi omrokerer nå på rekkefølgen av delprosjektene og framskynder denne flyttingen da leieavtalen med forsvaret snart går ut. Målet med ETAPPE prosjektet er å flytte ut av våre gamle, ikke tilfredsstillende magasiner. Vi skal samle gjenstandssamlingen på færre steder for å få bedre oversikt og kontroll. Alle gjenstander skal registreres og lagres på magasiner hvor luftfuktigheten og temperaturen er tilpasset de forskjellige materialene. Grunnmurede proviantmagasin var i mange år museets hovedmagasin. Det er dessverre ikke klimastyrt eller tett. Vi har problemer med støv, mugg, borebiller, sikkert møll også uten at vi har sett noen, fuglemøkk og kattemøkk. I tillegg er det, som mange andre gamle museumssamlinger, problematikk rundt tidligere innsektssanering med kjemikalier. Siden magasinet ligger i Gamlebyen var det lett for tidligere museumsdirektører å ringe til Kommandanten i Gamlebyen og få hjelp av en tropp soldater til å bære gjenstander opp de bratte trappene til magasinet. Der oppe står det nå magasinkomfyrer, kakkelovner, støpejernsovner, maskiner, svære kister, sofaer og mye annet. Vi har litt av en jobb med å få det ned igjen! En annen del av 1.trinn i prosjektet er å forberede plass på våre to klimastyrte gjenstandsmagasiner. Vi må kjøpe inn flere og bedre egnede hyller enn det vi har i dag samt rydde bort ting som ikke tilhører museumssamlingen. Vi håper på å være ferdig i løpet av 2016.