En tur bak fabrikkportene på Borregaard

Fredag 20. januar fikk museumsfolket slippe inn bak fabrikkportene på Borregaard. 

Det var godt å se en levende fabrikk, utbrøt noen. Det er nemlig en kjensgjerning at museumsinstitsjonenene ofte får jobben med å dokumentere industri som er i ferd med å avvikles. Borregaard går heldigvis fortsatt så det griner, som det sies i Østfold. Gruppa bestod av ansatte i Østfoldmuseene fra administrasjon, Borgarsyssel Museum og Moss by- og industrimuseum.

Endre Steinbru fra Borregaard holdt en omfattende og inspirerende omvisning om fabrikkens historie og moderne drift. Omvisningen var definitivt hyggelig, men var mer enn en hyggelig avslutning på arbeidsuka. Østfoldmuseene har utviklet en ny strategiplan som skal legge føringer for arbeidet fra 2017 – 2027, og i den står tema «arbeid i Østfold» høyt oppe.

Les Østfoldmuseene strategiplan

Et naturlig avspark for dette store tema var et besøk ved en av Østfolds største og eldste fabrikker. Borgarsyssel Museum og Borregaard har dessuten flere kryssende veier gjennom historien.  Blant annet er flere av de gamle arbeiderboligene som var tilknyttet fabrikken, i dag en del av museets område.

Besøket gav giv og inspirasjon til å arbeide videre med den verdifulle samtidshistorien som er knyttet til de mange arbeidsplassene i arbeiderfylket Østfold.

Jobber du på Borregaard, har jobbet på Borregaard eller kjenner noen fra Borregaard som kunne tenke seg å dele sine fortellinger fra arbeidslivet? Vi holde minneinnsamlingskurs 3. – 5. mars. Vi vil gjerne ha dere med.