Marius_Kristine_Celine1. Byplannleggerne i Moss.
Marius_Kristine_Celine1. Byplannleggerne i Moss.

Byplanleggerne

«Byplanleggerne» er en del av Den kulturelle skolesekken og har som mål at elevene skal reflektere over sine bygde omgivelser.

I året 2017 står byen Moss ovenfor en stor endring. Ikke bare har tidene og menneskers vaner endret seg, men byen skal før 2020 og fremover få en ansiktsendring. Forandringen er i første omgang preget av en sterk boligutbygging i sentrumsnære områder. Moss har en unik beliggenhet og et enormt utviklingspotensial som mange vil utvikle, og både private og statelig aktører vil ha en finger med i spillet. Store offentlige prosjekter vil også bli igangsatt i nær fremtid. I år startet arbeidet med et moderne jernbaneanlegg. Deretter kommer en ny stasjon, havneflytting og ny riksvei 19.

Byplanleggerne i Moss kommune jobber hardt for å fremme riktig og strategisk utvikling for verdiskapning, og de fastsetter hvor gater, kunst, ulike strøk og grøntområder skal være. Men hva er egentlig Byplanleggere? Og hva gjør de?

 

Forhåndsarbeid:

Vi vil at ungdom skal være mer med i byutviklingen. Og snart skal du og klassen din besøke Moss by- og industrimuseum og møte kommunenes Byplanleggere. Da får du lære litt om byplanlegging, og hvordan Moss by skal bli seende ut og hvordan byen din har blitt som den har blitt, men før det er det lurt om klassen din og du snakker litt om hvordan Moss så ut før, hvordan det ser ut nå og hvordan det skal bli, og hvorfor. Hvordan vil du at det skal bli, hva kan gjøres bedre og hvordan kan det utvikles? Vi skal gå igjennom de områdene som skal bli endret og nedover langs Fossen og Møllebyen. Vi vil at oppgaven ovenfor skal gjøre deg nysgjerrig på hva som skal skje og hvordan det har sett ut før, slik at du kanskje tenker over historien og byen din neste gang du går der igjen.

Etterarbeid casestudium:

Hva ville du gjort i Nesparken? Hva syns du at mangler der? Ideer, tanker og ønsker tegnes ned og sendes til oss.

Tegningene og ideene vil bli stilt ut på ByLab i Dronningens gate, og få hedersplass på Østfoldmuseene.no

Byplanleggerne er et samarbeidsprosjekt mellom Moss kommune ved Bylab og Kommunalavdeling for kultur og oppvekst og museet.

 

Læreplan i kunst og håndverk

Etter 7. årstrinn

Arkitektur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
  • montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom
  • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Nivå: 6. trinn via den lokale kulturelle skolesekken i Moss.

Tilgjengelig: September

Varighet: 09.00 – 12.30

Kapasitet: 20 elever

Fag: Historie, estetiske fag

Kontakt: 

Trine Gjøsund tlf. 47977766