Den bye Moss i Aggershus stift. Her stoed 1716 dend skarpe action med di svenske, da Obesl. Falchenberg blef skiudt og dend Norske General Budde beholt posten. Bildets eier: NTNU UB, Gunnerusbiblioteket, Ms kart (Bdd) 121
Den bye Moss i Aggershus stift. Her stoed 1716 dend skarpe action med di svenske, da Obesl. Falchenberg blef skiudt og dend Norske General Budde beholt posten. Bildets eier: NTNU UB, Gunnerusbiblioteket, Ms kart (Bdd) 121

DEN STORE NORDISKE KRIGEN OG KAMPENE I MOSS 1716

Moss by- og industrimuseum har i samarbeid med etnolog og militærhistoriker Tor Ulsnæs ved Fredrikstad museum utviklet et arrangement om Den store nordiske krigen og kampene i Moss for 300 år siden.

 

Elevene vil lære litt om krigen i Norden fra 1700 til 1721 og om kampene som utspilte seg her i Moss den 26. mars og 23. april 1716.

Tor Ulsnæs stiller med et par medlemmer av Kong Frederiks IVs Tambourafdeling af 1704 som har blitt landskjente gjennom NRK serien Anno 1721.

Elevene får også høre fortellingen om løytnant Peder Todderud og mossejenta Maren Olsdatter som fant hverandre i 1716. Dette er også historien om bondegutten Peder som ble den første norskfødte generalmajor i Danmark-Norge. Fortellingen bygger blant annet på Peder Todderuds egne opptegnelser fra krigen 1709-1719. Opptegnelsene ble utgitt i 1897.

Dette tilbudet er en del av prosjektet 1718 Krigen, menneskene, skuddet , et samarbeid mellom svenske og norske institusjoner som forteller om sluttfasen av den store nordiske krig. Etter mange års krig på kontinentet kom også krigen til de svensknorske grensetraktene.

Krigens innvirkning på sivilbefolkningen var omfattende og samfunnet ble nesten helt militarisert. Gjennom utstillinger, foredrag, gjenskaping av trefninger og annen formidling, vil vi i de kommende åra fortelle om denne tida.

Tilbudet er forankret i kompetansemål for 5. – 7. trinn i samfunnsfag – Historie: Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingetida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden.

Nivå: 7. trinn

Tilgjengelig: 19. og 20. april 2018

Ledige tider: 19. april kl. 9:00, kl.10.30 og kl. 12:00. 20. april kl. 9:00, kl. 10.30 og kl. 12:00.

Varighet: 1 time

Kapasitet: 57 elever

Fag: Samfunnsfag – Historie

Kontakt:
Trine Gjøsund
  tlf. 47 97 77 66