Rød kaffekjele
Skjenkekjelen fra Ilovan. Foto: Trine Gjøsund.

Design i Moss

I dette undervisningsopplegget får elevene bli kjent ulike sider av lokal industridesign, både gjennom et foredrag med en industridesigner og gjennom en spennende omvisning på Moss by- og industrimuseum, der byens industridesignskatter står utstilt.

 

Alle  8. klassinger inviteres til Kirkeparken vgs for et foredrag om design, prosesser og utvikling ved tidligere sjefsdesigner i Helly Hansen, Erik Joneid.

Erik Joneid er kjent for å ha designet den berømte seilerjakka fra Helly Hansen, som fortsatt er populær og kjent blant unge. Under foredraget vil han fortelle om hvordan det er å være designer, fra tanker til ferdigprodukt. Elevene vil kunne stille spørsmål under foredraget.

En av de påfølgende dagene besøker elevene Moss by- og industrimuseum gruppevis. Her vil elevene få omvisning i museets utstillinger, med vekt på lokal industridesign og design fra 1930-tallet. Design blir i omvisningen satt inn i ulike sammenhenger. Vi ser på design i et historisk perspektiv, et samfunnsøkonomisk perspektiv, et forbrukerperspektiv, et økologisk perspektiv og i industribedriftens perspektiv.

Vi vil ha ekstra fokus på utstillingen Moss 1937-2017 som er åpen fra juni og ut oktober. Denne utstillingen viser gjenstander fra industribedrifter fra 1930-tallet i Moss, men fokuserer også på dagens industri, handel og næring i Moss. Vi vil legge vekt på utviklingen, likheter og forskjeller fra 1930-tallet frem til i dag, og vise at avindustrialiseringen er en myte – det er fortsatt industri i Moss, men den er endret og ser mot fremtiden. Til slutt vil elevene få en redesign-oppgave: her skal de velge ut en gjenstand fra 1930-tallet som skulle utvikles og gjøre mer tilpasset dagens behov. En vinner vil bli trukket ut, og eleven vil få muligheten til å 3D-printe sin redesignede gjenstand på Fablab/Verkstedet i Moss.

Nivå: Obligatorisk for 8. trinn i Moss gjennom Den kulturelle skolesekken

Tilgjengelig: Oktober gjennom Den kulturelle skolesekken – Moss

Varighet: omvisningen på museet tar ca. 45 min

Kapasitet: 15 elever av gangen

Fag: Samfunnsfag, Kunst og håndverk

Kontakt:
Trine Gjøsund  tlf. 47977766