Vi feirer våren på Folkenborg museum! Foto: Ingrid Brødholt

Fagdag på Folkenborg

Elevene skal planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale.

Elevene får veiledning, men velger tema og lager problemstilling selv. De skal blant annet lære å identifisere, vurdere og tolke kilder av ulik art og bruke det i egne historiske framstillinger. Museet stiller bibliotek, samlinger og ansatte til rådighet.

Nivå: Videregående

Tilgjengelig: Vår og høst.

Varighet: En dag på museet, ellers arbeid på skolen

Kapasitet: Elevene deles inn i tilpassede grupper.

Fag: Først og fremst historie, men også norsk, naturfag, samfunnsfag og mediafag

Pris: Varierer avhengig av materialkostnader.

Kontakt: Erik Tresselt tlf.: 95253719