Demningen i Mossefossen Foto: Trine Gjøsund

Fra kvernkall til Kraftverk

Når ble Mossefossen tatt i bruk som energikilde? Hvordan fungerer en vannturbin og en mekanisk maskin?

Dette er spørsmål som tas opp i omvisningen ”Fra kvernkall til kraftverk”. Det elevene lærer på vandringen kan knyttes til Læreplan i naturfag – Teknologi/Fenomener og stoffer – der en av målsetningene er å vise noen energikilder før og nå, dernest å beskrive konsekvensene bruken av disse har for miljøet lokalt og globalt. På museet, som er lokalisert i de gamle møllene, får elevene utforske turbin- og maskinrommet. Vannturbinen, den mekaniske møllemaskinen og generatoren som produserte elektrisk lys til møllebygningen, er alle deler av den opprinnelige mølla. Vi studerer hvordan en turbin virker og hvordan en mekanisk maskin omgjør kraft til arbeid. Elevene får dessuten komme inn i det gamle vannverket for å se det eneste gjenværende skovlhjulet i Mossefossen. I etterkant av omvisningen løser elevene oppgaver museet har utarbeidet om kvernkallen, mølla, oppgangssaga, turbinen, generatoren og mekaniske maskiner. Med dette heftet ønsker vi å knytte teknologien direkte til lokal historie og til museumsbygningen, Kloster Mølle fra ca 1900. Det er en fordel om elevene har lært litt om vannenergi, mekanisk arbeid og elektrisk energi før besøket.

Matpause i museet

I forbindelse med besøket har elevene anledning til å ta matpausen i museets møterom, men dette må avklares på forhånd. Spising og drikking i utstillingene er ikke lov.

Hvilke kompetansemål i skolens opplæringsplan – naturfag etter 7. trinn

Teknologi og design

  •  Mål for opplæringen er at eleven skal kunneplanlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer
  • planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt
  • gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann

Nivå: 7. trinn

Tilgjengelig: På forespørsel

Varighet: 45 min

Kapasitet: 20 elever av gangen

Fag: Samfunnsfag

Kontakt:
Trine Gjøsund  tlf. 47977766 / 48067270