Narvestadbygningen. (Foto: Ingrid Brødholt)

Gamledager for 3. trinn

Elevene får høre om livet i gamledager, blant annet i skolerommet i Narvestadbygningen og i Gutustua. Det vil bli lagt inn matpause og friminutt, slik at elevene får pause og anledning til å røre på seg. I pausen kan elvene prøve gammeldagse leker som stylter og hesteskokasting.

Forarbeid:

(For skolene) Forberede elevene på museumsbesøket. Husene og tingene er gamle og skjøre, og det betyr at man må være forsiktig og rolig når man er inne, og ikke ta på ting. Det er mange av de samme reglene som på skolen; man må rekke opp hånda hvis man vil si noe, og det er ikke lov til å løpe inne. Museumsbesøket skal være en hyggelig opplevelse, så hvis elevene er klar over reglene på forhånd blir besøket mer avslappet og positivt for alle. Snakk med elevene om hvordan det var i gamledager. Mange av dem har sikkert allerede tanker om hvordan det var. Noen av dem har kanskje hørt historier fra besteforeldre eller lest om gamledager i bøker. Lag gjerne en liste med spørsmål som elevene vil ha svar på; det er ikke alltid så lett å huske hva man ville spørre om når man først har kommet til museet. Lista kan gjerne sendes til museet på forhånd, slik at vi også kan forberede oss og ta for oss emner elevene er nysgjerrige på.

Etterarbeid:

Snakk med elvene om hva de så og hørte på museet. Fikk de svar på spørsmålene sine? Hvordan tror de det ville vært å leve i gamledager? Mange har utbytte av å tegne minner fra museumsbesøket, eller skrive en kort tekst.

Kompetansemål i Kunnskapsløftet:

  • bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin
  • Skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no
  • Utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida
  • Fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg
  • kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke
  • gje att mytar, segner og eventyr med historisk innhald
  • beskrive landskapsformer og geografiske nemningar ved åutforske landskapet nær skulen og heimen
  • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
  • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
  • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Nivå: 3. trinn

Tilgjengelig: April/mai/tidlig juni

Varighet: 1,5 time, inkludert matpause

Kapasitet: Maks 20

Fag: Samfunnsfag, norsk

Pris: Museumsbesøket er gratis. Skolene dekker selv transport.

Kontakt: Erik Tresselt tlf. 95 25 37 19