Anne Grete Krogstad og Karen Elise Hjelle hesjer på Folkenborg juli 2012 Foto: Bjørn Høie

Gammelt gårdsarbeid

Alle på 6.trinn i Eidsberg kommune kommer til Folkenborg en dag i juni og lærer og opplever hvordan folk levde i gamle dager.

Elevene deles i gutte- og jentegrupper og får være med på typiske arbeidsoppgaver for jenter og gutter slik det var her i Eidsberg omkring 1850. Både barn og voksne oppfordres til å kle seg som «i gamle dager». Eidsberg historielag stiller med engasjerte medlemmer som viser elevene gammelt håndarbeid, håndverk og gårdsarbeid.

Forarbeid: (For skolene) Forberede elvene på en annerledes dag, med fysisk arbeid, aktiv involvering og ukjente, spennende oppgaver. Noen vil synes det er skummelt å skulle melke en ku eller ha nærkontakt med varmen i smia, men elevene veiledes av trygge og erfarne personer, og ingen skal behøve å føle at de ikke får til. Hvis elevene tør å utfordre egne grenser vil de se at det ikke var så farlig likevel. Dermed oppnås mestringsfølelse og stolthet, og ved å være godt forberedt på at utfordringene vil være andre enn de møter i løpet av en vanlig skoledag vil elevene sitte igjen med positive følelser, nye erfaringer og gode minner fra dagen.

Etterarbeid: (For skolene) Snakke om hva de opplevde i løpet av dagen: Var arbeidet morsomt? Var det hardt arbeid? På Folkenborg får elevene knapt 30 minutter på hver post; hvordan vil det være å skulle holde på med slikt arbeid hver dag, hele dagen? Hva var positivt/negativt med arbeidet? Hvis man ikke orket å gjøre alt dette arbeidet i gamledager, hva ville skje da? Hvordan tror elevene det ville være å være veldig fattig i gamledager? Gutter og jenter ble delt i forskjellige grupper med ulike oppgaver; hva var grunnen til dette? La jentene og guttene fortelle om sine erfaringer. Kunne jentene tenke seg å gjøre noen av guttenes oppgaver, og omvendt? Tror dere jenter og gutter i gamledager byttet på oppgavene? Hvordan er det i dag, for eksempel med klesvask og matlaging? Har vi det bedre i dag? Hvordan er det andre steder i verden i dag

Hvilke kompetansemål i Kunnskapsløftet:

  • Skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no
  • Fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg
  • kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke
  • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
  • beskrive utviklinga i levekåra for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Noreg
  • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Nivå: Kun for 6. trinn i Eidsberg gjennom den kulturelle skolesekken.

Tilgjengelig: Juni

Varighet: En skoledag. 09.00 – 13.00

Kapasitet: 14 grupper á 7-10 elever.

Fag: Samfunnsfag, kunst og håndverk

Pris: 75 kr. pr. elev, dekkes av den Kulturelle Skolesekken i Eidsberg.

Kontakt: Erik Tresselt tlf. 95 25 37 19