Korn og mølle

Korn og mølle passer ypperlig for barnehagebarn fra ca. 4 år og 1. – 3. trinn på barneskolen.

Museets dyktige formidler holder en kort samtalebasert introduksjon, der barna lærer om hvor melet kommer i fra, hvordan man lagde mel i gamledager, ulike kornsorter og hvordan man lager mel i dag. Deretter er barna med på et rullerende opplegg der de får prøve å lage mel med gammeldagse håndkverner, leke med en mølleinstallasjoner som viser hvordan melet ble fraktet rundt i den gammeldagse mølla og ikke minst – de får skli den gamle sekkesliska.

Fra Barnehagens rammeplan:

  • Barnehagen bør samarbeide med lokalsamfunnet for å gi barna varierte opplevelser og tilknytning til nærmiljøet. Et godt samspill mellom barnehagen og skolen, kulturlivet, institusjoner, frivillige organisasjoner og menigheter kan berike både barnehagen og lokalmiljøet og bidra til å gi barnehagen en lokal forankring.
  • Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i si spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet.
  • Personalet må gi barna anledning til å bli kjent med tradisjoner innen bomiljø, byggekunst og håndverk, kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet.
  • Bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.
  • Barn skal å erfaringer med og kunnskaper om dyr, vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.
  • Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.
  • Bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn.
  • Gi barna anledning til meningsfylte møter med personer, arbeidsplasser og institusjoner i barnehagens nærmiljø og sørge for at barna får bearbeide og utdype sine opplevelser.

Nivå: barnehage, 1. – 3. klasse

Tilgjengelig: Hele året.

Varighet:  1 time

Kapasitet: 30 barn

Fag: Samfunnsfag/Mat og helse

Kontakt:

Trine Gjøsund  tlf.47 97 77 66