Isegran

Omvisninger Isegran for barn

Isegran er øy med en rik historie langt tilbake i tid. Øya nevnes første gang i islandske annaler fra slutten av 1200-tallet, og er knyttet til adelsmannen og sjørøveren Alv Erlingsson.

Isegran var en av flere utenverk til Fredrikstad Festning, og mye av festningsanleggene står igjen. Øya er også sterkt knyttet til maritim historie. Her var det orlogsstasjon på 1600-tallet, og senere holdt mineforsvaret til her. På 1900-tallet bygde Bjarne Aas regattabåter i verdensklasse på Isegran. På Isegran står også Fredrikstads eldste bevarte trehus, kjent som «Det gule huset», eller «Isegranhuset». Her finner man også en vakker renessansehage, og på odden utenfor står et rekonstruert møllehjul. En omvisning på Isegran vil ta for seg byhistorie, middelalderhistorie, maritim historie og festningshistorie. Nyhet: Under høsten 2015 har NRK-serien Anno hatt innspillinger på Isegran. Omvisningen tilpasses alderstrinn, og kan ta for seg spesielle temaer etter ønske.

Nivå: Barnehage og skole alle trinn

Tilgjengelig: Hele året etter bestilling.

Varighet: Ca. en time.

Kapasitet: Opp til 30 elever

Pris: Gratis for skoler og barnehager i Fredrikstad og Hvaler.

Kontakt: Tom Lauritsen  tlf. 47977796