Fra hagen på Rød Herregård. Foto: Lillian Nyborg

Omvisninger på Rød Herregård

Rød herregård i Halden er et av Norges største og best bevarte lystgårdsanlegg. Herregården huser Halden historiske Samlingers administrasjon. 

Det er ingen som riktig vet når Rød herregård ble bygget, men det finnes et maleri fra slutten av 1600-tallet som viser en bygning med et tilhørende hageanlegg. Rundt år 1720 flyttet noen av Tank-familiens medlemmer fra Danmark til Norge og i 1733 kjøpte Carsten Tank den eldre Rød herregård.

Tank-perioden

Herregården hadde blitt brukt som lystgård og overnattingssted, og var svært nedslitt. Carsten Tank reparerte, rennoverte og bygget på de to fløyene slik at huset fremsto som herskapelig allerede i hans levetid. Hans sønn og hans sønnesønn fortsatt arbeidet og videreutviklet Rød herregård.

Anker-perioden

Carsten Tank den yngre var en velstående mann, men etter Napoleonskrigene var det stor økonomisk uro i Europa. Dette førte til at Tank den yngre gikk konkurs i 1820, og Tanks svigersønn, Peder Anker, overtok Rød. Familien Anker drev og eide Rød fram til 1956. Omvisningen er tilpasset de forskjellige alderstrinnene. Omvisning går gjennom hele herregården. Innholdet berører personer som har bodd på Rød, Røds historie, hagen og noe byhistorie og stilhistorie. Omvisningene kan tilrettelegges til spesielle temaer etter ønske, f. eks i forbindelse med særoppgaver.

Nivå: Fra barnehage til videregående. Omviseren tilpasser etter nivå

Tilgjengelig: Vår og høst etter tilbud/forespørsel

Varighet: 30-45 minutter

Kapasitet: Barnehager: ikke over 12-14. Øvrige skoleklasser ca. 20.

Fag: Historie, estetiske fag

Kontakt:Kristin Søhoel tlf.47977805