Theodor (9) og Oskar (9) henger papirene til tørk. Foto: Trine Gjøsund

Papirfabrikken

Peterson Paper i Moss er historie, men Papirfabrikken i Moss by- og industrimuseum lever i beste velgående.

Prosjektet består av tre deler – Lære om moderne papirproduksjon – Lære å lage papirmasse – Lære å lage papir for hånd Museets temautstilling Cellulose og papir er laget i samarbeid mellom Peterson Paper Moss og Moss by- og industrimuseum. I denne utstillingen vil elevene få lære om moderne papir- og papp produksjon i Østfold. Museet har sin egen lille ”papirfabrikk” der elevene lærer å lage papir for hånd. Vi resirkulerer museets brukte papir og lærer hvordan vi kan lage papirmasse av dette. Papirfabrikken består av en papirmakuleringsmaskin, en vertikalkutter, papirrammer og en hydraulisk presse. Hvor mye papir bruker vi i hverdagen? I tillegg til å lære om papirproduksjon vil museets formidler også rette et fokus på hvor mange ulike typer papir vi omgir oss med i hverdagen. Gjennomføring: Elevene samles først i Fyrrommet på Moss by- og industrimuseum hvor museets formidler presenterer forundringspappesken med alt det rare i. Denne er fylt til randen av ulike papirgjenstander – alt fra pengesedler til dopapir. Elevene deles deretter i to grupper. Mens den ene gruppen lager papirmasse og papir, ser den andre gruppen en film som viser hvordan en pappeske blir til. Matpause i museet: I forbindelse med besøket har elevene anledning til å ta matpausen i museets møterom, men dette må avklares på forhånd. Spising og drikking i utstillingene er ikke lov.

Læreplan i kunst og håndverk – kompetansemål etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
  • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge og lage enkle bruksgjenstander
  • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
  • undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt

Nivå: 4. trinn. (fast opplegg via Den kulturelle skolesekken)

Tilgjengelig: Februar/mars eller på forespørsel

Varighet: 1 time og 30 min

Kapasitet: Inntil 15 barn av gangen og 2 lærere

Fag: Samfunnsfag

Kontakt:
Trine Gjøsund  tlf. 47977766 / 48067270