Ny skolehage på Folkenborg 2017

Til Bords på Folkenborg

Det er stadig flere barn som ikke vet hvor maten vår kommer fra – også i jordbruksbygdene i indre Østfold. I dette undervisningsopplegget retter vi derfor søkelyset mot de fire basisvarene korn, melk, grønnsaker og kjøtt og fisk. Sammen ser vi på hvordan disse matvarene inngår i vår matkultur i lys av tradisjon, produksjon og forbruk.

I et autentisk gårdsmiljø fra 17-1800-tallet vil elevene lære om de store endringene som har funnet sted i landbruket, og samtidig presenteres for noen av de viktigste utfordringene vi står overfor i dag med hensyn til hvordan vi utnytter naturressursene våre. Et sentralt element i undervisningsopplegget er at elevene får være med å lage enkle retter med egenproduserte eller lokale ingredienser. I møte med råvarene og ulike tilberedningsteknikker vil elevene få større kjennskap til hvor maten vår kommer fra.

Undervisningsopplegget er i første omgang myntet på elever i barneskolen, og går over flere år, med til sammen fem besøk fra hver enkelt klasse fra 3. trinn til 6. trinn. Opplegget er bygget opp rundt de fire matkategoriene korn, meieriprodukter, frukt og grønnsaker og kjøtt og fisk. Elevene presenteres for en ny kategori ved hvert besøk, og siden de både skal så og høste grønnsaker får de oppleve hvordan jordbruket spiller på lag med årstidenes veksling. Alle undervisningsopplegg kan nyttes enkeltvis for de skoler som ønsker det, men mest fruktbart er det likevel å ta høyde for fem besøk. I form av det som gjerne kalles et spirallæringsløp bygger nemlig alle besøkene på hverandre, samtidig som noe nytt tilføres ved hvert besøk: Hver gang klassen kommer til Folkenborg settes gammel og ny kunnskap inn i en stadig større sammenheng.

Spiralløpet ser slik ut:

  1. klasse – brød og korn (ca. 3 skoletimer).
  2. klasse – melk og meieriprodukter (ca. 3 skoletimer).
  3. klasse (vår) ­­– grønnsaker (såing) (ca. 3 skoletimer).
  4. klasse (høst) – grønnsaker (høsting) (ca. 3 skoletimer).
  5. klasse (vår) – kjøtt og fisk (ca. 3 skoletimer).

Til bords på Folkenborg målbærer læreplanens ambisjon om tverrfaglighet gjennom å bygge opp under en rekke kompetansemål innen samfunnsfag, naturfag og mat og helse. Museumsområdet, de antikvariske byggene og gjenstandssamlingen er kilder til så vel steds- og tidsspesifikk historie som til en bredere allmennhistorie knyttet til mat og øvrig hverdagsliv. Museets unike miljø er dessuten særlig egnet til å bygge opp under et av hovedområdene i naturfag, som dreier seg om å belyse ulike forutsetninger for bærekraftig utvikling, menneskets plass i naturen, og hvordan menneskelig aktivitet har endret og endrer naturen lokalt og globalt. Undervisningsopplegget er også egnet til å stimulere utforskeren i hver enkelt elev. Gjennom en rekke konkrete aktiviteter opprettes en forbindelse mellom teori og praksis, samtidig som elevene utfordres til å reflektere og undre seg snarere enn å pugge riktige svar.

For at elevene skal kunne relatere store spørsmål til eget ståsted ønsker vi å vise dem at deres egen matkultur er del av en gammel og rikholdig mattradisjon med både lokal, nasjonal og internasjonal forankring. I den forbindelse er det en underliggende målsetning å vise at fortidens mennesker har noe å lære oss, samtidig som vi ønsker å skape bevissthet om at mange av de utfordringene vi står overfor nå og i fremtiden, også kan gjenfinnes i tidligere tider og i andre kulturer.