Omslag på funkiskatalogen.

Utdrag fra funkiskatalogen

Den innholdsrike og fargerike katalogen til utstillingen «funkis i moss  MODERNISTISK ARKITEKTUR I ET MODERNISTISK UTSTILLLINGSROM» er nå utgitt og kan kjøpes for 200 kr. i museumsbutikken i Moss by- og industrimuseum, eller bestilles mot oppkrav hos iresan@arkiv2.ostfoldmuseene.no. I nettutstillingen får du en smakebit av katalogen.

Les utdrag fra funksikatalogen

Bla i et utdrag fra funkiskatalogen

The catalogue for the exhibition “ functionalism in moss MODERN ARCHITECHTURE IN A MODERNIST EXHIBITION ROOM” at  Moss Town and Industry Museum is now for sale. You may order it by iresan@arkiv2.ostfoldmuseene.no or you may read some chapters in the following appendix.

Preview the catalogue

Preview the catalogue