Svenske Tössbo Compagnie gav eskorte til svenske ambassadøren som skulle åpne utstilling på Fredriksten. (Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger)

Utstillinger åpnet på festningen

Massevis av folk, fra Norge, Sverige og Ungarn (!), var til stede når utstillingene Det store fallet og Karl XIIs sti ble åpnet fredag. Utstillingene forteller om svenskenes angrep på Østfold for 300 år siden. Det ble en hjertelig og varm dag hvor historien om krigen ble fortalt med vekt på menneskene, og det faktum at selv land som vært i krig med hverandre i ettertid kan samarbeide. Dette samarbeidet var i fokus under åpningsseremonien med deltakelse fra mange forskjellige steder.

Åpningstalen ble fremført av Lillian Nyborg, direktør for Halden historiske Samlinger. Taler ble holdt av Axel Wernhoff, den svenske ambassadøren til Norge, Anne-Kari Holm, varaordfører i Halden og Jon Edvard Grimstad som representerte Østfold fylkeskommune og det Europeiske kulturarvåret. Masse stas rundt åpningen ble laget av det dyktige koret Mixdur, Fredriksten Artillericompagnie som skjøt salutt, Kong Frederik IV Tambourafdeling av 1704 med trommer og trompeter, Fredrikshald Borgervæpning som voktet døren til Fredriksten Museum og karolinerne fra Tössbo Compagnie som loset den svenske ambassadøren inn i festningen.

Binder sammen byen og festningen
I karolinerfølget var dessuten Ungarns ambassadør til Norge, Anna Mária Sikó tilstede. De to ambassadørene deltok fordi deres ambassader har bidratt til Karl XIIs sti, som forteller om mennesker i Karl XIIs tid og binder sammen byen og festningen.

Utviklingen av Det store fallet og Karl XIIs sti er finansiert med støtte av Berg sparebank, Clara Lachmanns fond för främjande av den skandinaviska samkänslan, Dals-Eds kommun, Forsvaret, Fredrikstens festnings venner, Halden kommune, Sparebank 1 stiftelsen Østfold Akershus, Sparebankstiftelsen DNB, Sveriges og Ungarns ambassader i Norge og Østfoldmuseene. Armémuseum, De Ankerske Samlinger, Folkemuseet, Forsvarsmuseet og Livrustkammaren – Statens historiska museer har lånt ut gjenstander til Det store fallet.

Mange har bidratt
Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger er svært takknemlige overfor alle som bidratt. Ikke minst håndverkere, elektrikere, snekkere, lysdesignere, grafiker, trykkere, nåværende og gamle kolleger, nettverket 1718 – krigen menneskene skuddet og mange andre som har gitt uvurderlig hjelp i utstillingsprosessen.

Hjertelig velkommen til den nye utstillingen på Fredriksten Museum!

Kong Frederik IV Tambourafdeling av 1704 kom med trommer og trompeter. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Halden historiske Samlingers direkøtr Lillian Nyborg tok scenen for åpningen. Koret Mixdur i 1700-talls drakter sang. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
I utstillingen Det store fallet finnes en felthytte og en løpegrav. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Prosjektleder og formidler Andreas Skauen Pedersen gav en omvisning i utstillingen for Axel Werhoff, Jon Edvard Grimstad, Anna Mária Sikó og Anne-Kari Holm sammen med de som bidratt økonomisk til utstillingen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Ungarns ambassadør Anna Mária Sikó sammen med Tössbo Compagnie. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Ambassadøren til Ungarn, Anna Mária Sikó, ved skiltet av den transylvanske frihetshelten Ferenc Rákóczi i Karl XIIs sti sammen med kulturattasje Tóth Károly, ektefellen Robert Summerfield og prosjektleder Andreas Skauen Pedersen. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Sveriges ambassade har sponset skiltet til Karl XIIs søster Ulrika Eleonora i Karl XIIs sti. Ambassadør Axel Werhoff. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Karl XIIs sti, er tilgjengelig døgnet rundt, året rundt.

Det store fallet og de andre utstillingene i Fredriksten Museum er i perioden 2. juni – 2. september åpen daglig klokken 11-16.
8. september – 16.desember er Fredriksten Museum åpent i helgene klokken 11-16.