Fugl Føniks som symbol på fremtidens Moss. Plakaten er tegnet av teatermaler Alexey Zaitzow.
Fugl Føniks som symbol på fremtidens Moss. Plakaten er tegnet av teatermaler Alexey Zaitzow.

Utstillinger! Moss 1937 – Oslo 1938 – New York 1939

Godt besøk på foredrag i Moss!

På den solfylte søndag 17. september hadde Moss by- og industrimuseum invitert til foredrag om utstillingstradisjonen i mellomkrigstiden. Foredraget ble holdt av historiker Geirr Olav Gram, og det trakk hele 35 interesserte publikummere!

I over en time lyttet vi til et veldig spennende foredrag om 1930-tallets håndverk og industriutstillinger. Med hovedfokus på «Vi kan-utstillingen» i Oslo i 1938 fikk vi innblikk i hvordan utstillingene bevisst ble brukt som propaganda for nye forbruksvarer og ny livsførsel.

Vi ble fortalt at de mange håndverk og industriutstillingene i Norge og utlandet langt på vei fulgte et felles mønster. De la alle en klar vekt på industridelen, noe som vi vet var tilfelle også her i Moss.

En fellesnevner var nye virkemidler innenfor utstillingsdesign og tekniske nyskapelser. Geirr Olav Gram avsluttet med å vise til utstillingen i New York i 1939 som hadde den fremtidsrettede tittelen: «New York World’s Fair. The World of Tomorrow».

Ved New York utstillingen i 1939 hadde det internasjonale utstillingsfenomenet nådd et klimaks. Etter andre verdenskrig har det ikke vært arrangert utstillinger med samme karakter og i samme ånd som på 1930-tallet.

Foredraget sist søndag ble holdt i forbindelse med museets pågående 80-årsmarkering av utstillingen «Moss 1937». Dette var det andre i rekken av markeringer, den første var i juni, da professor Astrid Skjerven holdt et spennende foredrag om Arne Korsmo som utstillingsarkitekt.

Søndag 29. oktober vil «Islandsmoens Mannskor» markere avslutningen av utstillingens samtidsavdeling. Den historiske delen og minnefortellingene vil bli stående ut året.