Catarina. Akvarell av Reidar Aulie. Foto: Nils Thomas Nøkleholm

Akvareller av Reidar Aulie på Folkenborg museum

I museumslåvens kafé har vi for tiden utstilt fire akvareller av den anerkjente billedkunstneren Reidar Aulie (1904-1977), med tilknytning til Randem gård i Eidsberg hvor hans kone hadde vokst opp. Aulie tok gjerne opp sosiale, ofte tendenspregede motiver i sin kunst, derfor er mange av maleriene hans samtidsaktuelle og med en klar politisk brodd.

Akvarellene Paris (1957), Italia (1957), Catarina (1957) og Agde (1949) viser med all tydelighet at Aulies komplekse formspråk også kunne gi rom for hyggelige og mer hverdagslige motiver. De kan leses som en slags kunstneriske reiseskildringer fra hans mange utenlandsreiser i etterkrigstiden, der han med en lett gjenkjennelig fortellende stil levendegjør stemningen fra myldrende bygater, eksotiske landskaper, søvnige landsbyer og frodige markedsplasser.

Aulie er blitt stående som et bindeledd mellom kunstnerne ved 1900-tallets begynnelse og vår egen tid. Han kjente og beundret de gamle, og brakte med begeistring arven fra dem videre til sine unge elever.

Akvarellene er utlånt fra Eidsberg Sparebank, som i 2011 kjøpte en stor Aulie-samling av K. A. Mysen. Fra denne samlingen vil vi få låne flere verk til utstillinger fremover.