Interiør fra bunkeren, foto; Einar Arne Gundersen

Bunkeren

Sarpsborg ble okkupert av tyske soldater 13.april 1940. Bortsett fra en trefning ved Greåker Fort (bygd i 1908) ble byen overgitt uten motstand. Okkupasjonsmakten begynte ganske snart å bygge fortifikasjoner i distriktet, og bunkeren er en del av forsvarssystemet rundt Sarpebrua og Borregaard.

Arbeidene foregikk i regi av organisasjon Todt med norske entreprenører og arbeidskraft. Første del av utstillingen i bunkeren viser noen av hendelsene rundt den 13.april og okkupasjon, deretter kommer den besøkende inn i en miljøutstilling. Scenariet er julaften 1942, og vi finner tre unge tyske soldater på vakt. Den ene står ved et MG42 og observerer Sarpebrua og Borregaard, de andre sitter og hører på en radiosending fra Berlin. De forskjellige frontavsnittene sender hilsener, og «Heilige Nacht» fyller rommet. Soldatene er på vakt, men de forsøker likevel å gjøre tilværelsen så behagelig som mulig. I 1989 ble bunkeren utgravd, og miljøutstillingen åpnet i 1991.